Skatteudspillet koster hos V og K

Vælgerne belønner hverken V eller K for udspillet om kvalitetsreform og skat. Derimod kan Dansk Folkeparti, der har afvist skatteudspillet, notere fremgang.

<a href='http://images.bm4.metropol.dk//284/284188/284188_original.jpg' target='_blank'>Se i stort format</a> Fold sammen
Læs mere

Regeringens udspil til kvalitetsreform og skattelettelser giver ikke pote hos vælgerne.

Ifølge en Gallupmåling, der er foretaget i dagene efter fremlæggelsen af regeringens planer, straffer vælgerne de to regeringspartier med et samlet mandattab på seks i forhold til folketingsvalget i 2005, og også i forhold til Gallups måling umiddelbart før fremlæggelsen af reformpakken må V og K notere en mindre tilbagegang.

Derimod står Dansk Folkeparti til fremgang. Partiet, der har modsat sig regeringens forslag om at lempe skatten på de højeste indtægter, belønnes med en fremgang, der bringer partiet tilbage på niveau med valgresultatet i 2005.

Dansk Folkepartis gruppeformand Kristian Thulesen Dahl er begejstret over sit partis fremgang, som han mener blandt andet skyldes modstanden mod regeringens plan for skattelettelser. Han bemærker samtidig, at meningsmålingen bør give anledning til eftertanke hos både Venstre og de Konservative. V går tilbage, mens K lander på cirka det samme som i sidste måling.

»Specielt de Konservative burde jo på baggrund af deres store glæde over at have presset Venstre til topskattelettelser, tro, at de gik frem. Derfor må det være en bet for dem, at de kun holder status quo,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Flertallet er væk
Den konservative politiske ordfører, Pia Christmas-Møller, mener, at det er alt for tidligt at vurdere effekten af regeringens udspil. Foreløbig er der kun tale om et udspil og ikke et resultat, som borgerne kan mærke i deres lomme.

»Formålet med udspillet er heller ikke primært at tiltrække vælgere, men det giver et væsentligt bidrag til svaret på tidens udfordringer«, siger hun.

I målingen har regeringen og Dansk Folkeparti som ved flere tidligere målinger mistet deres flertal. Det er atter Ny Alliance og de fire nordatlantiske mandater, som befinder sig præcis på midten, hvor de kan tippe flertallet til den ene eller den anden side.