Skattesag har indtil videre kostet 19 millioner

Regningen for Skattesagskommissionens er nu oppe på indtil videre 19 millioner kroner Bisidder-udgifterne er på 500 kroner i minuttet på afhøringsdage.

Når Skattekommissionen onsdag afslutter sine afhøringer om behandlingen af statsministerparrets skattesag er regningen foreløbigt oppe på 19 millioner kroner viser en opgørelse fra Justitsministeriet ifølge Jyllands-Posten.

Udgifterne lyder på 13 millioner alene i advokatudgifter. Derudover har de afhørte vidner advokater som bisiddere, og dem er der 19 af, som hver får 14.500 kr. for en seks timers afhøringsdag inklusive tre timers forberedelse. Det svarer til en samlet regning på cirka 275.000 kr. pr. dag eller cirka 500 kr. i minuttet, inklusive forberedelse, når alle møder op.

På samme tid er tre andre kommissioner i gang med statsløsesagen, Blekingegadebanden og Irak-/Afghanistankrigene og har indtil videre kostet 40 millioner kroner.

Folketingsformand Mogens Lykketoft (S) håber, at man begynder at bruge såkaldt parlamentariske høringer, der er både hurtigere og billigere end kommissionerne. Farumkommissionen kunne eksempelvis efter ni års arbejde og 61 millioner kroner i udgifter ikke bruges til det store, skriver avisen.

»Den type overforbrug af midler til ikke nogen rigtig nytte skal man se, om man kan begrænse,« siger Lykketoft. Han tror dog umiddelbart, at antallet af embedsmænd i skattesagen ville gøre det svært at holde dén som en høring.

Kommissionerne har intet fast budget og betales via Justitsministeriet.

»Jeg ønsker ikke at gøre mig til dommer over, om en undersøgelseskommission altid er pengene værd,« siger justitsminister Karen Hækkerup (S).

Hun påpeger, at advokaterne er nødvendige af hensyn til retssikkerheden.

Følg afhøringerne af Peter Loft og Troels Lund på b.dk kl. 09.30