Skattechefens dobbeltrolle

Direktør Erling Andersen kan ende med at blive en stor belastning for departementschef Peter Loft - og sig selv.

Skat Københavns tidligere direktør Erling Andersen blev i går genafhørt i skattesagskommissionen. Han kom i problemer, da han ikke kunne forklare, hvorfor han sidst i 2010 i en redegørelse til Folketingets Ombudsmand ikke oplyste om alle dokumenter, der var givet fra Skat København til Skatteministeriet over fem møder, når Ombudsmanden ellers havde spurgt direkte til dem. Foto: Liselotte Sabroe Fold sammen
Læs mere

Det var ikke en stjernestund for Erling Andersen.

Kommissionens udspørger, Lars Kjeldsen, holdt fast i den ene sætning, som den tidligere direktør i Skat København Erling Andersen havde tilføjet i sin redegørelse til Folketingets Ombudsmand: »At sagens konkrete materielle indhold og udfald ikke har været til drøftelse ved møderne.« Oversat til jævnt dansk betyder sætningen, at skattecheferne ikke havde drøftet jura og skattetekniske spørgsmål på de fem møder, som Erling Andersen holdt med den daværende departementschef Peter Loft i sommeren 2010 om Helle Thorning-Schmidts (S) skattesag. Vi ved i dag, at der på disse møder tværtimod blev udvekslet stribevis af notater og ført indgående skattetekniske diskussioner, og udspørger Lars Kjeldsen ville i går under afhøringen i skattesagskommissionen have Erling Andersen til at svare på, om der var noget som helst sandt i Andersens formulering til Ombudsmanden.

»Jeg kan godt se, at det muligvis skulle have været formuleret mere korrekt,« resignerede Erling Andersen.

Lokalet på Fremtidsvej i Søborg sitrede. Andersen var fanget.

Hans bisidder, advokat Karen-Margrethe Schebye, fornemmede, hvilken vej det gik og forsøgte at afbryde.

»Jeg vil ikke afbrydes nu,« udbrød Kjeldsen og fastholdt:

»Hvad er rigtigt i den sætning?«

Erling Andersens bisidder forsøgte igen at skærme sin klient. Så indskød Venstre-politikeren Troels Lund Poulsens bisidder, Karoly Németh, at man ikke kan holde en pause, hver gang man får et svært spørgsmål, og til sidst skar kommissionsformand Lars E. Andersen igennem og sagde til Erling Andersen:

»Du har retten til at sige, at du ikke vil svare.«

Erling Andersen overvejede nogle sekunder og sagde så:

»Jeg vil gerne have en pause.«
Der var spænding i skattesagskommissionen i går, da den tidligere direktør i Skat København var genindkaldt som vidne. Og det, der begyndte som et frontalt angreb fra Erling Andersen på departementschef Peter Loft, endte nærmest med at detonere i favnen på Erling Andersen selv.

Vigtig brik i stort spil

Kommissionen har brugt mere end et år på at undersøge, om Skatteministeriets top med daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) og departementschef Peter Loft forsøgte at påvirke Skat København i forbindelse med Thornings sag i 2010, så hun blev skattesvindler og dermed fik knust vejen til Statsministeriet. Kommissionen har påvist, at Skatteministeriet var langt nede i Thornings sag med gentagne spørgsmål, notater og møder med Skat København. Men arbejdet har ikke afsløret afgørende beviser på magtfordrejning, f.eks. et direkte krav om at gøre Thorning skattepligtig. Som en mindre flig af komplekset har kommissionen genindkaldt en stribe vidner til at fortælle om den anmodning om aktindsigt, som Jyllands-Posten sendte i sommeren 2010, og det følgende efterspil med Folketingets Ombudsmand.

Næsten paradoksalt kan den lille sag om Ombudsmanden ende med at blive afgørende for den store sag om magtmisbrug. For nok er sagen om Ombudsmanden blot en udløber – eller et symptom – på den store sag, men her er forløbet, kritikken og dokumentationen mere håndfast. I den store sag om magtmisbrug har de to tidligere chefer i Skat København, Erling Andersen og Lisbeth Rasmussen, erkendt, at mistanken om magtmisbrug mest byggede på fornemmelser, og at de ikke havde klokkeklare beviser, mens mere og mere i den lille sag trækker op til, at Skatteministeriet faktisk gav Ombudsmanden stærkt misvisende oplysninger. Og endnu vigtigere: Hvis der var grund til at sminke det faktiske forløb over for Ombudsmanden, vidste Skatteministeriets top vel også, at man var gået alt for langt ned i Thornings sag? I går gik første del godt for Erling Andersen, da han angreb Peter Loft. Han forklarede, at Peter Loft ikke ville have sit navn på aktlisten over sagens dokumenter til Ombudsmanden. Faktisk var Loft ifølge Andersen vred over, at hans medbragte notater til deres møder overhovedet figurerede på aktlisten. Og nok mest kontroversielt overvejede Skatteministeriets top ifølge Erling Andersen helt at fjerne dokumenter fra sagen.

Erling Andersen forklarede, at Lofts højre hånd, produktionsdirektør Steffen Normann Hansen, endda selv tilbød at fjerne dokumenter.

Fra dette tidspunkt gik det op for Erling Andersen, at Loft godt vidste, at han var gået alt for tæt på Thornings sag, og han satte så ord på, hvorfor Ombudsmandssagen er stærkt relevant for kommissionen:

»For hvis han ikke havde været for langt fremme, ville det jo være ligegyldigt, om Ombudsmanden fik de oplysninger.«

Det var første del.

Sort hul

Og så var det, som om alle angrebene var ved at suge Erling Andersen med ned i et sort hul. For der foreligger megen skriftlig dokumentation for forløbet med Ombudsmanden. Af sagens dokumenter fremgår det, at Loft – flankeret af Kammeradvokaten – holdt et møde med Ombudsmanden 12. januar 2011, og at to af Ombudsmandens medarbejdere 28. februar 2011 gennemgik aktlisten og Skat Københavns udtalelse i Skatteministeriet, men at det ikke førte til noget videre. Men sagens dokumenter afslører også, at Erling Andersen i næsten lige så høj grad medvirkede til at misinformere Ombudsmanden. Erling Andersen oplyste i sin redegørelse til Ombudsmanden om blot to notater videregivet fra Skat København, selv om vi i dag ved, at der var langt flere. Erling Andersen forsøgte i går at forklare, at han lagde snittet, så notaterne fra møderne ikke kom med.

»Det burde have været en del af vores redegørelse. Det kan du klandre mig for tre år efter,« erkendte han.

»Men du har jo ikke glemt, at I har siddet og udvekslet alle de dokumenter,« sagde udspørger Lars Kjeldsen.

»Jeg kan ikke komme det nærmere,« svarede Andersen.

Embedsmænd er forpligtet til at give Ombudsmanden rigtige oplysninger. Ellers kan det udløse sanktioner – i yderste konsekvens straffeansvar.

Den 55-årige Erling Andersen er i dag direktør for Skats indsatsområde. Han var manden, der udløste hele kommissionen med sin redegørelse til regeringen om, at Peter Loft og Troels Lund Poulsen angreb afgørelsen. Andersen er kendt for sin kontante facon. Han indførte, at medarbejderne i Skat København selv måtte betale for deres rygepauser, ligesom Facebook var bandlyst. Men selv efter onsdagens afhøring står det helt store spørgsmål fortsat tilbage: Hvad drev Erling Andersen til at deltage i at nedtone, hvor tæt Skatteministeriet var på Thornings sag? Vi får muligvis aldrig svar.

Efter spørgsmålet om den vildledende sætning til Ombudsmanden om, at man aldrig havde diskuteret skattesagens indhold, bad Andersen om en pause.

Ti minutters overvejelser ændrede ikke ved, at den sorte stol i kommissionslokalet mindede om en varm grill. Da Erling Andersen med langsomme bevægelser satte sig tilbage, fortsatte udspørger Lars Kjeldsen:

»Hvilken del af sagens konkrete indhold har ikke været drøftet.«

»Her tre år efter ville jeg have formuleret det anderledes. Dele af sagens indhold har været drøftet. Men sagens afgørelse har ikke,« sagde Erling Andersen.

»Er der noget, som ikke har været drøftet?«

»Til det, Kjeldsen, kan jeg kun sige, at det har jeg redegjort for.«

»Ja, men kan du pege på noget, som ikke har været drøftet,« insisterede udspørgeren.

»Det kan jeg ikke.«