Skats lovbrud koster statskassen ti millioner dagligt

Titusindvis af danskeres privatøkonomi bliver med ét slag ændret som følge af Skats beslutning om at lukke ned for det skandaleramte og ulovlige inddrivelsessystem EFI. Statskassen vil dagligt miste millionindtægter, indtil en plan b er klar.

Foto: ERIK REFNER

Ulovlighederne i Skats inddrivelsessystem får med øjeblikkelig virkning indflydelse på titusindvis af danskeres privatøkonomi.

Desuden går de offentlige kasser dagligt glip af rundt regnet ti millioner kroner som følge af kaosset.

Berlingske har de seneste dage beskrevet, hvordan Skats it-system til inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige har så alvorlige fejl, at en del af inddrivelsen ifølge Kammeradvokaten er direkte ulovlig.

Efterfølgende har Skat besluttet midlertidigt at lukke ned for store dele af det it-system, der står for inddrivelsen – også kaldet Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI).

Skats direktør for inddrivelse, Jens Sørensen, fortæller, at man hurtigst muligt satte gang i nedlukningen af EFI, efter at Skat modtog Kammeradvokatens rapport i denne uge.

»Vi har stoppet det så hurtigt, vi over hovedet kunne,« siger Jens Sørensen, der afviser, at han kunne have handlet hurtigere:

»Hvis jeg havde haft Kammeradvokatens redegørelse for syv måneder siden, så havde jeg reageret for syv måneder siden. Jeg reagerer lige så snart, jeg får den. Andet kan jeg sådan set ikke gøre.«

Skats Inddrivelsesafdeling henter i gennemsnit 500 millioner kroner hjem til de offentlige kasser hver måned. En del kommer fra udlægsforretninger, hvor Skat tager udlæg i skyldnernes værdier, og såkaldt  gældserkendelse, hvor skyldneren betaler gælden med det samme.

Men de automatiske funktioner, der nu lukkes ned for på ubestemt tid, tegner sig ifølge Jens Sørensen for mindst to tredjedele af beløbet – altså omkring 330 millioner kroner, svarende til mindst ti millioner kroner om dagen. Penge, der nu vil mangle i det offentlige budget, indtil en ny løsning er klar:

»Det er klart, at når vi midlertidigt sætter et stop for det her, så kommer vi til at mangle penge i kassen. Vi forskyder likviditeten på nogle områder, derfor er det også meget vigtigt for os, at vi meget hurtigt finder ud af, hvordan vi kan løse det her med et alternativ,« siger Jens Sørensen.

Nedlukningen af EFI berører titusindvis af danskere, der har gæld til det offentlige, som bliver inddrevet gennem en af de automatiske funktioner i EFI:

  • Alle danskere, der får inddrevet gæld til det offentlige via såkaldt lønindeholdelse - altså hvor skat hver måned snupper en bid af indkomsten som afdrag på gælden. Det drejer sig om cirka 80.000 personer. Disse får nu tilsendt nye skattekort uden lønindeholdelse.
  • Alle danskere, der har fået en såkaldt betalingsordning med Skat, hvor de hver måned betaler en fast rate. Det drejer sig om cirka 60.000 danskere. De får nu besked om, at de indtil videre ikke skal betale.
  • Alle danskere, der får inddrevet gæld til det offentlige via såkaldt modregning – altså hvor deres gæld fraregnes eventuelle beløb, de pågældende skal have retur fra staten, eksempelvis overskydende skat. Antallet er ukendt, men kan ifølge Berlingske oplysninger svinge fra mellem titusinde til flere hundredtusinde om måneden.

»Jeg bruger alle mine kræfter på at finde ud af, hvordan vi kan få stoppet de her huller, og hvordan vi kan komme til at inddrive igen,« siger Jens Sørensen, der understreger, at nedlukningen af de automatiske funktioner i EFI ikke nødvendigvis betyder, at skyldnerne slipper af med gælden – blot at inddrivelsen af den stopper i en periode, indtil Skat har overblik over omfanget af fejlene og en ny inddrivelsesplan klar.

Skat arbejder i øjeblikket - sammen med en stribe konsulenthuse - på at danne sig et overblik over fejlene og finde ud af, hvordan inddrivelsen af gæld skal fortsætte. Ifølge Jens Sørensen håber man på at have en plan klar i løbet af få uger.

Kammeradvokatens rapport har blandt andet afdækket, hvordan Skat inddriver gæld, som faktisk er forældet, og som Skat dermed ikke har krav på længere. Desuden partshøres skyldnere ikke, før de tvinges ud i en betalingsordning. Der er dermed en risiko for, at Skat nu skal refundere ulovlig opkrævet skattegæld til tusindvis af borgere. Skat er i gang med at danne sig et overblik over omfanget.

Dertil kommer, at Skats inddrivelsessystem ulovligt har indhentet oplysninger på tidligere skyldnere og deres børn, selv om gælden for længst er betalt. Dette har Skat nu også stoppet:

»Vi har omgående stoppet den ulovlige indhentning og registrering af oplysninger. Det stoppede vi, så snart vi fik den endelige rapport fra Kammeradvokaten. Og de oplysninger, vi har stående ulovligt i registret, sletter vi. Det er ikke sådan, at vi har et register, vi ifølge loven ikke må have,« siger Jens Sørensen.