Skats it-skandale: Har ikke styr på dollar og euro

Det kan ikke holde styr på gæld i udenlandsk valuta, snupper flere penge fra skyldnere end varslet og inddriver forældet gæld. Listen over elendigheder i Skats skandaleramte inddrivelsessystem EFI er alenlang, konkluderer ekspertanalyse.

Listen over problemer i Skats skandaleramte EFI-system er alenlang. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Det veksler automatisk euro og dollar om til kroner og holder ikke styr på svingende valutakurser. Og udlændinge kan ikke få de penge retur, de har krav på.

Rækken af alvorlige fejl, mangler og uforklarlige huller i Skats inddrivelsessystem EFI er alenlang. I hvert fald ifølge den rapport, som det internationale konsulenthus Accenture har lavet for Skatteministeriet.

Berlingske kunne forleden fortælle, at Accenture i et udkast til analysen konkluderer, at systemet er så fyldt med uoprettelige fejl, at det på længere sigt bør skrottes.

Men det er langt fra den eneste opsigtsvækkende konklusion i den lange rapport, som især har fokus på de tekniske problemer og mulige løsninger i it-systemet, der blev bestilt tilbage i 2006, men efter adskillige forsinkelser og budgetoverskridelser først blev sat i gang i 2013.

Accentures eksperter peger i rapporten blandt andet på følgende problemer:

- Systemet er ganske vist i stand til at modtage betalinger i udenlandske valutaer. Imidlertid registrerer EFI ikke beløbet i den pågældende udenlandske valuta, men veksler i stedet øjeblikkeligt beløbet til danske kroner og registrerer det kun sådan. I disse sager er systemet dermed ude af stand til at finde ud af, præcis hvor stor den oprindelige gæld var, og ”skyldneren betaler måske for lidt, måske for meget afhængig af, hvordan valutakurserne svinger”, skriver Accenture.

- Borgere uden en såkaldt Nemkonto – eksempelvis mange udlændinge – har ikke mulighed for at få eventuelle tilgodehavender retur. EFI er ganske enkelt ikke i stand til at udbetale penge, hvis folk ikke har en Nemkonto. Derfor har Skat ”en stor sum penge, som de ikke kan refundere” til de rette modtagere, fastslår Accenture.

- I sager, hvor Skat foretager lønindeholdelse, altså snupper en bid af en skyldners løn hver måned for at dække en gæld, hænder det, at EFI tager en større procentdel end varslet over for borgeren. Dette skyldes blandt andet, at der ikke er tilstrækkelige overvågningsmekanismer til at sikre, at de forskellige delsystemer i EFI har de samme data.

- I sager, hvor Skat af den ene eller anden årsag annullerer en gældspost, eksempelvis fordi den forældes, forsvinder eventuelle senere tilføjelser til gælden ikke automatisk. Hvis der eksempelvis er rykkergebyrer eller lignende koblet til en gæld, bør de annulleres samtidig med gælden, men EFI er indrettet således, at disse underkrav ikke slettes, som de bør. ”Systemet er ikke klar over, at gebyret også skal ændres, og denne gæld består dermed for skyldneren”.

- Systemet kan generelt slet ikke håndtere de meget komplekse regler for, hvornår et krav forældes – altså hvornår Skat ikke længere har krav på penge fra en skyldner – og hvornår forældelsesdatoen udskydes. Ofte foretager systemet slet ikke beregninger af, hvornår forældelsesdatoen skal ligge, og når det endelig gør, så bliver beregningen forkert, konkluderes det.

- Det er ekstremt kompliceret at spore historikken i en skyldners afdragsordning i EFI. Eksempelvis kan man ikke i systemet se, hvor stor den oprindelige gældspost var, eller om den var i en udenlandsk valuta. ”Dette er højst usædvanligt i et system af denne type, og vi har aldrig oplevet det før i et regnskabssystem”, konstaterer Accentures internationale eksperter.

Derudover oplistes i rapporten en lang række andre fejl, og det konkluderes, at systemet generelt mangler overvågningsmekanismer, der skal forhindre fejl og sikre datakvaliteten.

Fra en it-ekspert er dommen over EFI hård:

”EFI-systemet bygger på en ide om at opnå en meget høj grad af automatisering af sagsbehandlingen ved en form for ’ekspertsystem’, omfattende et stort og uhyre kompliceret regelsæt som systemets styringsmotor. Ideen var både naiv og urealistisk allerede i sit udgangspunkt”, siger Erik Frøkjær, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, der også peger på en anden årsag til elendighederne:

”De fødesystemer, som EFI bygger på, er i en ganske ringe teknisk forfatning. Datakvaliteten har langt fra den pålidelighed og skarphed i definitionerne, som ville være påkrævet for at styringsmotoren ville kunne arbejde betryggende med data. Projektet var højrisikabelt fra sin start, jeg vil sige helt urealistisk”, siger han.

Skat har ikke ønsket at kommentere Accentures konklusioner over for Berlingske.

Fejlene i EFI rækker endnu længere end beskrevet i ekspertrapporten. En funktion i systemet, der skulle oversende sager om ubetalte bøder til politiet, så skyldnere kunne sidde deres gæld af ved en fængselsstraf, virker ikke efter hensigten. Derfor er der ikke længere nogen skyldnere, der ender med at måtte en tur i fængslet som følge af ubetalte gæld til det offentlige, skriver DR Nyheder.

EFI skulle stå for inddrivelsen af al gæld til de offentlige kasser og blandt andet styre hele processen med at overvåge skyldnernes gæld og inddrive den – eksempelvis ved at iværksætte tvungne betalingsordninger eller lønindeholdelse. Men efter den seneste uges afsløringer af, at systemet inddriver gæld ulovligt, er store dele af systemet midlertidigt lukket ned, mens Skat og ministeriet analyserer problemerne.