Skat sender fem chefer hjem efter skandalesager

Fem chefer sendes hjem i Skat efter EFI-sagen og sagen med udbytterefusion.

Foto: ERIK REFNER

Skandalesagerne med Skats ulovlige inddrivelse af gæld i EFI-systemet og svindel med udbytterefusion for milliarder ser ud til at koste fem chefer i Skat jobbet.

I en pressemeddelelse oplyser Skat, at de på baggrund af Skatteministeriets Interne Revisions rapport om svindel med udbytteskat samt Kammeradvokaten og Accentures rapport om EFI-systemet.

»På baggrund af konklusionerne heri hjemsendes direktøren for IT og direktøren for inddrivelse, to underdirektører og en personaleleder,« oplyser Skat i en pressemeddelelse.

Skatteministeriets Interne Revisions rapport konkluderer, at der har været alvorlige ledelsesmæssige svigt og processuelle fejl og mangler i tilrettelæggelsen af opgaven med refusion af udbytteskatter, herunder i implementeringen af anbefalinger fra Intern Revision fra 2010 og 2013.

»I svindelsagen med udbytteskat er der tale om et ledelsesmæssigt svigt fra flere ledere og på flere niveauer. Svigtet består i manglende omhyggelighed i udbetalingen, manglende procedurer og fokus på de revisionsrapporter, der har påpeget problemer på området. Der er tale om et uforståeligt stort beløb, der uretmæssigt er blevet udbetalt. Det er en yderst alvorlig sag, og derfor har jeg i går hjemsendt en række chefer, siger direktør i SKAT, Jesper Rønnow Simonsen.

Kammeradvokatens og Accentures rapporter konkluderer, at omfanget af fejl og mangler i systemet, styring af udviklingsforløbet, test af teknik, datakvalitet og funktioner samt selve idriftsættelsen af systemet i september 2013 ikke er sket med det fornødne faglige og ledelsesmæssige fokus.

»Det står i dag klart, at EFI ikke skulle have været idriftsat tilbage i efteråret 2013. Systemet var ikke færdigudviklet og havde alvorlige legalitetsproblemer. Det billede, der blev præsenteret for mig, gav et urealistisk og for optimistisk billede af systemets parathed og funktionalitet. SKAT står nu med en svær opgave med at bringe statens inddrivelse af gæld tilbage på sporet. På den baggrund har jeg i går hjemsendt direktøren for IT i SKAT,« siger Jesper Rønnow Simonsen.

De hjemsendte er IT-direktør Jan Topp Rasmussen, der har arbejdet med styring, udviklingen og implementeringen af EFI, og direktør for inddrivelse, Jens Sørensen, der har arbejdet med ansvar for betalingsstrømme og regnskabsprocesser i forbindelse med udbytteskatter.

Samtidig hjemsendes to underdirektører og én funktionsleder med baggrund i deres arbejde med processer og udbetaling af refusion af indeholdt udbytteskat.