Skat kræver 20 mio. kr. for EFI-skandale

Ifølge Berlingskes oplysninger har Skat krævet omkring 20 millioner kroner i bod af it-selskabet KMD i forbindelse med EFI-skandalen.

Foto: ERIK REFNER

Slagsmålet om ansvaret for en af nyere tids største offentlige it-skandaler er i fuld gang.

Ifølge Berlingskes oplysninger har Skat krævet cirka 20 millioner kroner i bod af it-selskabet KMD for de massive problemer med it-systemet EFI.

Det er Kammeradvokaten, der på vegne af Skat allerede sidste sommer, fremførte kravet om bod overfor KMD. It-selskabet vil ifølge Berlingskes oplysninger ikke vedkende sig kravet, og den tvist er endnu langt fra afgjort.

Skatteministeriet ønsker ikke at forholde sig til detaljerne i tvister om bod eller erstatning for EFI-systemet:

»Det er helt sædvanligt, at der i forbindelse med afslutningen af it-udviklingsprojekter skal afklares tvister mellem SKAT og leverandøren. Det er også tilfældet i EFI-projektet. Det er ligeledes helt sædvanligt, at tvister forliges i forhandlinger mellem parterne eller ved domstolene, hvor hver part repræsenteres af deres respektive advokater,« oplyser Skatteministeriet til Berlingske.

KMD ønsker ikke at kommentere sagen.

I skatteministeriet og Skat arbejdes der lige nu på højtryk for at håndtere rækken af skatteskandalesager. Senest fredag i næste uge vil skatteminister Karsten Lauritzen (V) fremlægge en decideret kriseplan. Den vil blandt andet konkret handle om EFI-skandalen, svindelskandalen om refusioner og overordnet forsøge at finde langsigtede løsninger på problemer i Skats organisation. Ministeren har sagt flere gange, at der skal placeres et ansvar.

Mandag kunne Berlingske fortælle, at det internationale konsulentfirma Accenture i et endnu ikke offentliggjort udkast til en analyse af EFI-systemet anbefaler, at Skat på kort sigt helt undlader at bruge de fejlbehæftede funktioner i systemerne, og på længere sigt overvejer fuldstændigt at udskifte EFI-systemet og det relaterede DMI-system.

Jesper Petersen, skatteordfører for Socialdemokraterne, synes, at der er behov for en hurtig afklaring af EFI-systemets fremtid.

»Det er meget uholdbart, at vi har en inddrivelse, der ikke fungerer. Afklaringen må vise om der er dele af systemet, der kan bruges, eller om det helt skal skrottes. Når man truffet den beslutning, så bør man afsøge mulighederne for en eventuel erstatning,« siger Jesper Petersen.

Han er tilfreds med, at Skat har afkræves KMD en bod på 20 millioner kroner.

»Man skal gå så langt som muligt for at få pengene tilbage for et it-system, som tilsyneladende ikke kommer til at fungere,« siger Jesper Petersen.

Berlingske har de seneste uger beskrevet, hvordan inddrivelsessystemet, der skulle stå for inddrivelse af al gæld til det offentlige, har alvorlige fejl, der betyder, at Skat på en række områder ifølge Kammeradvokaten bryder loven. Blandt andet inddrives åbenlyst forældet gæld, som Skat ikke længere har krav på, og oplysninger om borgernes private forhold registreres ulovligt.

De to IT-systemer EFI og DMI er udviklet af henholdsvis KMD og CSC, to af landets største IT-selskaber. Siden udviklingen blev sat i gang i 2006, er både tidsplaner og budgetter for begge systemer skredet adskillige gange, før systemerne blev sat i drift trinvist fra 2013.

I 2014 opgjorde Rigsrevisionen prisen på EFI til 608 millioner kroner – et beløb, der siden kun er vokset. DMI har ifølge Berlingskes oplysninger kostet omkring det halve at udvikle. Dermed lægges der altså op til, at IT-systemer for samlet tæt på en milliard kroner smides i skraldespanden.

Det er ikke første gang, at debatten om en eventuel bod for EFI-skandalen bliver nævnt. Allerede i maj 2014 hævdede daværende skatteminister Morten Østergaard (R), at Skat havde aktiveret en bodsbestemmelse i kontrakten med leverandøren.

»Når man tager det skridt at aktivere en bestemmelse i en kontrakt, så leverandører kommer i bod, er det, fordi det leverede ikke er godt nok, og at forsinkelsen er uden for enhver rimelighed,« sagde han dengang til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Kim Normann Andersen, professor ved CBS og ekspert i offentlige it-projekter, peger på, at der er forsvindende få sager, hvor der bliver betalt en egentlig bod.

"Det er ikke overraskende, at Skat har krævet en bod for EFI-systemet fra KMD. Men 20 millioner kroner er jo ingenting i forhold til de samlede udviklingsomkostninger til EFI. Det er et lille, men dog symbolsk beløb,« siger Kim Normann Andersen.

Han peger på, at de fulde omfang af EFI-skandalen endnu ikke er fuldt belyst.

»Vi har dog endnu ikke fået vendt alle sten i denne sag og fået placeret et egentligt ansvar for skandalen. Så det er lidt tidligt at sige, om kravet mod KMD er retfærdigt. Hvis vi forestillede os, at KMD erkendte sig skyldig og skulle bære hele tabet, ville slusen være åben i forhold til en lang række andre sager. Den væsentligste grund til, at denne her sag er så dybt interessant er, at de afledte økonomiske effekter for både borgere og den offentlige selv er så massive,« siger Kim Normann Andersen.

Siden Kammeradvokatens undersøgelse i sidste uge har Skat lukket ned for flere af de fejlbehæftede dele af EFI. Det betyder, at langt over 100.000 skyldnere midlertidigt slipper for at betale af på deres gæld, hvilket nu medfører, at der mangler over 300 millioner kroner om måneden i de offentlige kasser. Kim Normann Andersen tror dog ikke, at staten kommer til at kunne hente de mange tabte penge hjem igen gennem retssager:

"Mulighederne bliver sikkert undersøgt, men jeg tvivler på, at man kan få pengene tilbage via retssager. Det vil være mere end vanskeligt at bevise, hvem der har fejlet. Kan man holde en IT-leverandør, konsulenter eller andre ansvarlige for, at man mangler et kæmpe provenue i kassen? Det tvivler jeg på,« siger han.

Har du oplevet, at Skat uretmæssigt har tilbageholdt dele af din løn eller fortsat en tvangsafbetaling, selv om du har indfriet din gæld - eller kender du nogen - vil vi meget gerne høre fra dig. Eller har du andre informationer om EFI-sagen?

Kontakt gerne Berlingskes journalister:
Michael Lund: mlun@berlingske.dk, Eva Jung: evju@berlingske.dk, Simon Bendtsen: sibe@berlingske.dk eller Lars Nørgaard Pedersen: larp@berlingske.dk