Skat: »Det er et komplekst område, vi arbejder med«

»Det er klart, at der begås fejl hos vores medarbejdere. Men der vil ske fejl, når vi arbejder med så mange sager, som vi gør,« siger Jørgen Rasmussen og forklarer, at problemerne med det kuldsejlede EFI-system har skabt et voldsomt pres på Skats inddrivelse af gæld.

Skat. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Der er blevet begået fejl af Skats pantefogeder, men der er foretaget en række tiltag for at rette op på dem.

Det siger Jørgen Rasmussen, underdirektør i Skat, som reaktion på, at Skats interne vagthund – Intern Revision – i april 2015 gjorde opmærksom på en række kritiske fejl i pantefogedernes arbejde.

»Det er klart, at der begås fejl hos vores medarbejdere. Men der vil ske fejl, når vi arbejder med så mange sager, som vi gør,« siger Jørgen Rasmussen og forklarer, at problemerne med det kuldsejlede EFI-system har skabt et voldsomt pres på Skats inddrivelse af gæld. »Jeg vil ikke alene tilskrive det travlhed, at der sker fejl. Men det er jo ingen hemmelighed, at det øger risikoen for fejl, når man har mange sager og problemer med IT-systemet.«

Den kritiske rapport fra Intern Revision var direkte medvirkende til, at Skat iværksatte en række initiativer for at forhindre frem­tidige fejl, når pantefogederne inddriver gæld hos borgere, forklarer han.

Der er nu kommet øget fokus på kontroller af pantefogederne, mere efteruddannelse og en helt ny strategi på området.

Ifølge Jørgen Rasmussen er der ikke et grundlæggende problem med pantefogedernes arbejde, som en række eksperter fremfører i dagens Berlingske.

»Helt grundlæggende har vi nogle rigtig dygtige pantefogeder, men jeg medgiver også, at det er komplekst område, vi arbejder med.«

Skatteministeriet oplyser, at »Skat netop er gået i gang med at implementere den nye strategi, som bl.a. giver mere stringente retningslinjer for pantefogedernes arbejde.«