Skat bruger ulovlige beviser i sag mod udlandsdansker

Bagmandspoliti opgav efterforskning, men Skat bruger nu politiets aflytninger og andre oplysninger, lyder det.

Morten Niels Jakobsen er chef i Bagmandspolitiet. Nu skal en dommer afgøre, om politiet har pligt til også at destruere efterforskningsmateriale, som gives videre til andre myndigheder. Scanpix/Jens Nørgaard Larsen/arkiv Fold sammen
Læs mere

København. I en stor sag mod en udlandsdansker gør Skat brug af materiale, som stammer fra politiets ulovlige aflytning og ulovlige ransagning.

Det er kommet frem i et retsmøde onsdag i Københavns Byret, hvor mandens advokater er i konfrontation med en repræsentant for Bagmandspolitiet.

Det er oplysninger fra to aflyttede samtaler mellem manden og hans britiske advokat, som Skat udtrykkeligt henviser til i en verserende sag mod manden, oplyser advokat Thomas Frøbert fra selskabet Bech-Bruun.

Imidlertid må politiet ifølge retsplejeloven ikke aflytte borgeres fortrolige samtaler med deres advokater. De skal "straks tilintetgøres", hedder det i loven. Desuden skal almindelige aflytninger destrueres, når en straffesag ikke bliver til noget.

Destruktionen er da også sket, forsikrer Bagmandspolitiet i retsmødet. Men problemet er ifølge mandens advokater, at tilintetgørelsen slet ikke er effektiv, når materialet fortsat findes og nu benyttes af Skat.

- Det er en fuldstændig uacceptabel retstilstand, siger senioradvokat Poul Gade, ligeledes fra Bech-Bruun.

Derfor beder han byretten om at slå fast, at Bagmandspolitiet har pligt til at destruere alt det materiale, som nu befinder sig hos Skat.

Aflytningen skete over fem måneder i 2006 og 2007. Senere besluttede politiet ikke at rejse en straffesag, men Skat fører en almindelig sag mod manden.

- Vores klient ønsker en principiel afgørelse om håndteringen af politiets materiale, for det udgør et væsentligt indgreb i hans privatliv, siger senioradvokat Poul Gade.

- Det er en uforståelig fejl, siger Poul Gade om det forhold, at Bagmandspolitiet også beslaglagde korrespondance mellem den mistænkte og hans advokater.

Han ønsker desuden destruktion af såkaldte masteoplysninger - altså data om, hvor en mobiltelefon befandt sig - og andre aflytninger, som Bagmandspolitiet har overdraget til Skat.

Malene Jensen, der er specialkonsulent hos Bagmandspolitiet, melder dog hus forbi.

- Vi har orienteret Skat om, at vi har foretaget destruktion af materialet, siger hun.

I stedet for at gå i retten for at få hjælp bør advokaterne efter hendes mening henvende sig til Skat eller Datatilsynet - eller i øvrigt vente på, at Rigsadvokaten træffer en afgørelse.

I skattesagen, der verserer ved Landsskatteretten, afkræves udlandsdanskeren "mere end 50 millioner kroner", oplyser Thomas Frøbert.

Byretsdommer Lone Bach Nielsen afgør striden 24. august.

/ritzau/