Skarp kritik af svensk atomkraftværk

Ifølge en intern rapport er sikkerhedskulturen på et svensk atomkraftværk i forfald. En alkoholtest af 25 medarbejdere førte til, at tre blev sendt hjem.

Sikkerheden på det store svenske atomkraftværk Forsmark 150 kilometer nord for Stockholm er i forfald.

Nødlukningen af den ene af tre reaktorer på det Forsmark 25. juli sidste år var kulminationen på længere tids forfald af værkets sikkerhedskultur.

Sådan lyder en af konklusionerne i en rapport om sikkerhedskvalitet og ledelse på atomkraftværket, som er skrevet af Forsmarks egne sikkerhedseksperter.

Rapporten, som Berlingske Tidende fik i hænde i går, har vakt opsigt i Sverige, hvor sikkerhedsbristerne på Forsmark blev topnyheden.

Rapporten fortæller om en »uacceptabel kvalitetsbrist« og beskylder atomkraftværkets organisation for ikke at tage ved lære af fejl:

»Det virker som om mulighederne og viljen til at efterleve instruktioner og regler bliver mindre.«

Den interne rapport oplyser at en test for stoffer og alkohol blandt 25 medarbejdere førte til, at tre af dem blev sendt hjem. Rapporten opregner flere sider med eksempler på forkerte procedurer under arbejdet på værket og bemærker:

»Denne mængde af overtrædelser af sikkerhedsregler kan ikke være acceptabel, vi kan ikke vedblive at være heldige. Før eller siden indtræffer en alvorlig ulykke«, hedder det i rapporten.

Risikoen stiger
Fra Sveriges Kernkraftsinspektion, SKI, oplyser informationsmedarbejder Anders Bredfell, at Forsmark allerede tidligere er sat under særligt tilsyn.

»Dette er alvorlige sager, og den styrker vores påstand om, at der er problemer med sikkerhedskulturen«, siger han.

For nogle måneder siden blev Forsmark - som ejes af det svensk statsejede energiselskab Vattenfall - politianmeldt, fordi værket i flere uger havde overskredet grænsen for hvor meget værket må producere, og i går blev værket ifølge Bredfell yderligere politianmeldt for ikke at have lukket reaktoren helt ned umiddelbart efter nødstoppet i juli. Den svenske anklagemyndighed har endnu ikke taget stilling til, om og i givet fald hvilken tiltale der kan rejses mod atomkraftværket.

Formanden for det svenske reaktorsikkerhedsnævn, professor Björn Karlsson kaldte i går fejlene for »helt uacceptable«, og forudså værre ulykker, hvis der ikke gribes ind nu.

Ifølge SKI har Forsmarkværket allerede i december indsendt planer for at styrke sikkerheden på værket, som nu er under vurdering hos SKI. Det betyder blandt andet, at en planlagt udvidelse af produktionskapaciteten på værket udskydes med et år, til 2009.

Ifølge SKI er fejlene på Forsmark i sig selv små, men i et lidt længere perspektiv betyder en dårlig sikkerhedskultur, at risikoen for alvorlige ulykker forøges.