Skal kommunen tvinge medarbejdere til at dyrke motion?

SF i Københavns Kommune stiller forslag om obligatorisk træning for medarbejdere i fysisk krævende jobs. De Radikale er imod, da det går for langt ind over medarbejderne og arbejdspladsernes selvbestemmelse. Læs argumenterne for og imod her.

Styrketræning skal være obligatorisk på nogle arbejdspladser i København, hvis det står til SF. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Hougaard

SF vil have medarbejdere i fysisk krævende jobs til at dyrke motion. Partiets forslag om obligatorisk træning i arbejdstiden skal til afstemning onsdag morgen i økonomiudvalget. Hvis det bliver vedtaget, vil det gælde for arbejdspladser, hvor medarbejderne er særligt udsatte for nedslidning. Det gælder blandt andet social- og sundhedsmedarbejdere og rengøringsmedhjælpere.

Forslaget kommer efter, at sundheds- og omsorgsforvaltningen har kørt et pilotforsøg med obligatorisk træning på sine plejecentre i 2016.

Fagbevægelsen bakker op om forslaget. Ifølge SF har forsøgsordningen haft en positiv effekt på medarbejdernes helbred, og de har været glade for det.

Men forslaget møder ikke opbakning på alle fronter. De Radikale går imod forslaget, da de ikke mener, det går for langt ind over medarbejderne og arbejdspladsernes selvbestemmelse. Senest har Socialdemokratiet i Politiken givet udtryk for, at de ikke har tænkt sig at stemme for forslaget.

Pro: Ninna Thomsen(SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune

Sundhedsborgmester, Ninna Thomsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2014 Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen.

Hvorfor er obligatorisk træning i arbejdstiden en god idé?

»Vi har en medarbejder gruppe, blandt andet social- og sundhedsmedhjælpere, der har hårdt fysisk nedslidende arbejde. De bliver nedslidt gennem et langt arbejdsliv. Det er arbejdsgiverens ansvar, at folk ikke bliver syge af at gå på arbejde.«

De Radikale mener, kommunen går for langt ind over folks ret til selv at bestemme, når den blander sig i om folk skal dyrke fitness eller ej. Hvorfor kan den enkelte medarbejder ikke selv beslutte, hvor sund han eller hun vil være?

»Når arbejdslivet gør en medarbejder syg, så er det også inden for arbejdstiden, at den nedslidning skal forebygges. Det er dit ansvar som individ, hvad du laver, når du har fri, men når arbejdet gør dig syg, så er det et fælles ansvar. Det her handler ikke om din individuelle livsstil. Det handler om, at man ikke skal blive nedslidt af at gå på arbejde. Derfor skal arbejdsgiverne sætte nogle rammer op.«

Hvad så, hvis den enkelte medarbejder ikke har lyst til at træne i arbejdstiden?

»I vores pilotforsøg deltog 75 procent. Det viser også, at selv om det i udgangspunktet er obligatorisk, er der noget elastik. Hvis man føler, at det er så intimiderende eller grænseoverskridende, at man ikke ønsker at træne, så skal man nok finde en løsning. Men de medarbejdere der har været med i det her forsøg, har været glade for det. Jeg synes, det er en falsk modsætning at sætte alle mulige forbehold op, når medarbejderne faktisk har været glade for tiltaget.«

Hvorfor så ikke bare gøre det obligatorisk for arbejdsgiveren at tilbyde det, men lade det være frivilligt om medarbejderne vil deltage?

»Da vi indledte pilotprojektet, var det frivilligt om medarbejderne ville træne eller ej. Her oplevede vi, at hverken ledelsen eller medarbejderne tog opgaven ordentligt til sig, og vi var derfor nødt til at gøre træningen obligatorisk. Både for arbejdspladsen og for medarbejderne. Herefter fik projektet hurtigt den ønskede effekt.«

Contra: Tommy Petersen(R), gruppeformand i Københavns Kommune

Tommy Petersen, gruppeformand, Radikale Venstre. Foto: Kasper Palsnov/Scanpix 2013 Fold sammen
Læs mere
Foto: Kasper Palsnov.

Hvorfor er De Radikale imod SFs forslag om obligatorisk træning i arbejdstiden?

»Vi mener, at kommunen går alt for langt ind over folks ret til selvbestemmelse, når den blander sig i om folk skal dyrke fitness eller ej. Det ville være fint, hvis det var en ordning, hvor medarbejderne frivilligt kunne benytte sig af den. Men når det bliver tvang, så mener vi, at det offentlige bryder med en god skik om ikke at detailstyre. Den enkelte medarbejders medbestemmelse er et helt grundlæggende ideologisk princip for os. Især når drejer sig om sådan noget som fitness.«

Er det ikke en god idé at sikre, at medarbejderne i kommunen ikke bliver syge af at gå på arbejde?

»Intentionen er god, men vejen derhen er forkert. Hvis man gjorde betalt fitness muligt i arbejdstiden, så ville mange bruge den mulighed. Vi behøver slet ikke tvinge hverken arbejdspladsen eller medarbejderen. Det er i ledelsens interesse at sørge for, at medarbejderne har det godt, og ikke bliver slidt ned.«

SF siger, at træningen er »obligatorisk, men med elastik« – altså at man kan godt undgå at deltage. Hvad er problemet med træning i arbejdstiden, når det er muligt ikke at deltage?

»Det lyder som om, Ninna Thomsen er blødt op på sit eget forslag. Der står ikke noget om nogen elastik, eller om, at man kan lade være med at deltage. Der står, at det bliver obligatorisk, og man forventer, at folk deltager. Vi vil have, at det skal være frivilligt.«

De fleste af deltagerne i forsøget synes fitness på arbejdspladsen er en god idé. Hvorfor er De Radikale modstandere af et forslag, som medarbejderne selv siger god for?

»I forsøget har man spurgt om folk gerne ville være med. Allerede der har det været frivilligt. Det er ikke nødvendigt, at tvinge folk. Medarbejderne er tilfredse, fordi de får mulighed for at træne, betalt, i arbejdstiden. Det er noget folk gerne vil. Der er ingen grund til at bruge tvang. Det må være op til den enkelte medarbejder og den enkelte arbejdsplads.«