Skal du bygge ny carport? Her er reglerne

Der er både regler for, hvor tæt på skel du må bygge, hvor højt byggeriet må være, og hvor meget af grunden dit byggeri må fylde.

Har du planer om at bygge en ny carport, gæstehytte eller andre mindre bygninger på din grund, kan det fremover blive nemmere for dig.

Transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen lægger op til at fjerne kravet om, at man skal have byggetilladelse til småbyggerier på mellem 35 og 50 kvadratmeter, som det ellers er tilfældet nu.

Fremover skal byggeriet blot anmeldes til kommunen, og kommer der ingen indsigelser inden for 14 dage, kan byggeriet gå i gang.

Selv om du ikke længere skal søge om byggetilladelse, er der alligevel visse regler, du skal sætte dig ind i. Det fortæller Marie Louise Hansen, der er kontorchef hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

- Ved opførelse af for eksempel en garage eller en carport skal bygningsejeren blandt andet være opmærksom på bygningens placering på grunden samt bygningens størrelse. Bygningsejeren skal altså sikre, at bygningen ikke er opført for tæt på skel, siger hun til Ritzau Fokus.

Som udgangspunkt skal bebyggelse ligge 2,5 meter fra skel, men ved netop små byggerier som skure og carporte er der undtagelser.

Her må byggeriet gerne ligge tættere på skel end 2,5 meter. Men der er også særlige regler, du skal være opmærksom på.

Det er kun et vist antal meter, du må bygge tættere på skel end 2,5 meter, og så må bygningen ikke have vinduer i den side, der vender ind til naboens grund.

Ifølge Marie Louise Hansen skal man også være opmærksom på, at grunden samlet ikke er bebygget mere, end det er tilladt.

Selv om det nye forslag lægger op til, at det skal blive nemmere for boligejere at bygge på sin grund, kan det have den konsekvens, at der nemmere opstår nabokonflikter.

Det fortæller landsformanden for Parcelhusejernes Landsforening, Allan Malskær, til Jyllands-Posten.

- Forslaget vil give flere konflikter mellem naboerne. Det er der ingen tvivl om. Når du taler med naboen om dine byggeplaner, er der meget stor forskel på, om du bare bygger og siger, at det må du ifølge reglerne, eller om du kan vise, at kommunen har været inde over, siger han til Jyllands-Posten.

Bliver ministerens forslag vedtaget, ventes de nye regler at træde i kraft den 1. juli 2017.

 

Fakta: Sådan er reglerne for sekundært byggeri på din grund:

- Sekundært byggeri må godt bygges i den såkaldte skelbræmme, som er det areal på 2,5 meter, der skal være mellem huset og skel. Byggeriet må bare ikke fylde hele skelbræmmen eller have vinduer ind til naboen.

- Højden på nybyggeri må heller ikke overstige 2,5 meter over terræn.

- For enfamiliehuse gælder der en bebyggelsesprocent på 30 procent af grundens samlede areal. Der gælder dog regler om fradrag for småbyggerier som for eksempel skure, carporte og lignende.

- Der kan være en lokalplan, som regulerer spørgsmålet om bygningens placering på grunden. Det kan du søge information om hos din egen kommune.

Læs mere om reglerne på Bygningsreglementet.dk.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

/ritzau/FOKUS