Skærpet straf for miljøsvineri

Landsret taler med store bogstaver i stor straffesag om flyveaske på sjællandsk mark og om svindel med olie.

Straffen i en af de senere års største miljøsager blev torsdag skærpet af Østre Landsret. Det enorme lager af flyveaske på en mark ved Fuglebjerg og momssvindel med olie udløste en straf på fængsel i tre år og seks måneder til den ansvarlige. For snart to år siden lød resultatet på tre års fængsel i retten i Slagelse.

Men også når det gælder bødestraffen, taler landsretten med store bogstaver. Tillægsbøden blev fastsat til 8,9 millioner kroner, mens byretten mente, at 3,5 millioner kroner var passende.

Facit er altså, at den 38-årige forretningsmand Jan Torben Christensen overhovedet ikke fik noget ud af at anke dommen.

På marken ved Fuglebjerg oplagrede han i strid med loven 15.000 ton flyveaske, som var importeret fra Sverige.

/ritzau/