Sjusk med medicin bekymrer Ældre Sagen

I seks procent af Sundhedsstyrelsens stikprøver blev der hældt et forkert antal tabletter op til plejehjemsbeboeren. Ældre Sagen er bekymret.

For gammel medicin og for få eller for mange tabletter.

Det halter fortsat med medicinhåndteringen på flere af landets plejehjem, fastslår Sundhedsstyrelsen i en rapport om plejehjemstilsynene i 2013, og det får nu Ældre Sagen på banen.

»Der er bestemt bekymrende, at embedslægerne fortsat dokumenterer, at der er fejl med medicinhåndtering på plejehjem,« siger Mirjana Saabye, chefkonsulent i Ældre Sagen.

I syv procent af stikprøverne var holdbarhedsdatoen på beboerens medicin overskredet. Og i seks procent af stikprøverne var der ikke overensstemmelse mellem antallet af tabletter på beboerens medicinskema og antallet af tabletter i doseringsæskerne - altså det antal tabletter, der var hældt op til plejehjemsbeboeren.

En løsning er dog inden for rækkevidde, understreger Mirjana Saabye.

»Vi støtter op om, at det er blevet indskærpet under tilsynene, at personalets kompetencer til at håndtere medicin er vigtigt. Og så ved vi, at der er gode erfaringer med samarbejde med andre faggrupper, for eksempel farmaceuter og læger, som begge kan undervise personalet i medicinhåndtering,« siger hun.

Kun på to plejehjem fandt tilsynet så alvorlige fejl og mangler, at Sundhedsstyrelsen har udtalt såkaldt væsentlig kritik og kontaktet kommunerne samme dag.

Sundhedsstyrelsens tilsyn med landets plejehjem sidste år viser også fremskridt på en række punkter. For eksempel er plejehjemmene blevet bedre til at følge op på krav og sundhedsfaglige instrukser.