Sjællænderne har flere sygedage end jyderne

I sjællandske kommuner har de ansatte flere sygedage end i de jyske. Det skyldes ikke en forskel i sygdomskulturen, vurderer forskere, som peger på sociale forskelle som årsag.

På Sjælland melder de ansatte i kommunerne sig oftere syge og tager en dag under dynen, end de gør i Jylland. Det viser en analyse fra Kommunernes Landsforening, KLs, nyhedsbrev Momentum, som er udarbejdet på baggrund af tal om danskernes sygefravær i 2013. Det skriver Jyllands-Posten.

Det er kommunerne på Sjælland, der ligger øverst i statistikkerne, når det kommer til antallet af sygedage, ligesom de 26 kommuner, der topper listen over antallet af sygefraværsforløb per fuldtidsansat også ligger på Sjælland.

Derimod er jyderne angiveligt flere dage om at blive raske, for analysen viser, at folk i Jylland gennemsnitligt er syge i længere tid.

En årsag til forskellen kan være det generelle helbredsniveau i kommunen, siger seniorforsker med speciale i sygefravær Thomas Lund til avisen.

»Man kan også forestille sig, at en mulig årsag kan være, at de sjællandske kommuner måske ansætter flere, der som udgangspunkt har et udfordret helbred. Det ville jo være en god ting set i det perspektiv, at vi gerne vil have flest muligt i arbejde, men det kan være, at de ganske enkelt kræver flere sygedage,« siger han.

Thomas Lund vil ikke afvise, at forklaringen kan være. at der er tale om kulturelle forskelle mellem Jylland og Sjælland, men han hælder mest til, at det skyldes sociale forskelle.

Forsker i arbejdsmiljø og sygefravær fra Aalborg Universitet Claus D. Hansen mener ikke, at de markante geografiske forskelle bør give udslag i krav til, at sjællandske kommuner nedbringer sygefraværet.

»Hvis det virkelig skulle vise sig, at sjællændernes øgede fravær skyldes rent pjæk, ville det naturligvis ikke være i orden. Men det tvivler jeg på, ligesom jeg tvivler på, hvorvidt det overhovedet er hensigtsmæssigt at tale om sygefravær som en uudnyttet ressource,« siger han til avisen.