Sikkerheden for patienter dumper

Øget patientsikkerhed spiller en stor rolle i den nye kvalitetsreform. Men de gode hensigter bliver aldrig en del af virkeligheden, lyder kritikken fra eksperter.

Regeringens storstilede plan for at højne patientsikkerheden er ved at falde til jorden, allerede inden planen når ud på de danske sygehuse.

Sådan lyder konklusionen fra flere eksperter i kølvandet på, at sundhedspersonalet sidste år indberettede 15.556 behandlingsfejl, såkaldte utilsigtede hændelser, hvilket er flere end nogensinde før.

Politikernes visioner for en forbedret patientsikkerhed i den nye kvalitetsreform er ude af trit med internationale standarder og mangler konkrete værktøjer, lyder kritikken.

»Vi har hørt statsministeren sige, at den offentlige sektor skal op i verdensklasse. Men når jeg læser udspillet, skal vi kun lære af danske eksempler. Hvordan ved man så, hvad verdensklasse er? De danske eksempler flytter ikke for alvor ved kvaliteten og gør ikke sikkerhed til en bærende værdi,« siger sekretariatsleder Beth Lilja fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Fem regionale patientombudsmænd, en patientrettighedspakke samt et udvidet og anonymiseret indberetningssystem er i grove træk reformens opskrift påøget patient- sikkerhed. Men visioner gør det ikke alene, påpeger projektkoordinator ved Dansk Institut for Medicinsk Simulation Marlene Dyrløv Madsen, som har skrevet ph.d. om patient-sikkerhed og sikkerhedskultur.

»Helt overordnet er der mange visioner i det nye udkast, men det er uklart, hvordan man tænker det i praksis. Jeg synes også, at man antager, at alle afdelinger og personalet er helt i front med at lære af utilsigtede hændelser blot fordi man indberetter. Men sådan ser virkeligheden ikke nødvendigvis ud,« siger hun.

Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav (S), forstår eksperternes bekymring, men forventer, at man fremover indretter indberetningssystemet, så man centralt kan trække data ud, som kan forbedre sikkerheden.