»Sikke en udsigt, men hvor langt er der til Netto?«

Når vi skal vælge et sted at bo, er det allervigtigste hvor tæt på, det nærmeste supermarked er, viser ny undersøgelse.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

Det er hverken adgangen til lægen, skoven eller jobbet, vi vægter højest, når vi skal bosætte os.

Det er derimod indkøbsmuligheder, viser en ny undersøgelse som YouGov har foretaget for Kommunernes Landsforenings (KL) ugebrev Momentum.

Her svarer 72 procent af de adspurgte, at de finder afstanden til det nærmeste supermarked »i meget høj grad vigtigt« eller »i høj grad vigtigt«, når de skal slå sig ned.

Der er dermed et mere populært krav end afstanden til job, læge eller sygehus, viser undersøgelsen.

Det overrasker ikke Pia Heike Johansen, der er lektor ved Center for Landdistriktsforskning.

»Tabet af købmanden er den første sorg, der rammer et lokalsamfund, og set ud fra et sociologisk synspunkt er det vigtigt at opleve tilknytning til et sted, og det sker bedst ved tilfældige møder med andre, der bor der. På skolen er det kun dem, der har børn, der kommer, og hos foreningerne er det dem, der dyrker håndbold og fodbold, men vi har alle sammen brug for at handle ved købmanden,« påpeger hun.

Undersøgelsen synes dermed at kunne stå på skuldrene af de mange trængsler, provinserne i Danmark de seneste år har kæmpet med. For det er nemlig primært i landdistrikterne, at indkøbsmulighederne bliver færre, viser tal fra De Samvirkende Købmand. Her fremgår det, at der i perioden 2003-2013 er blevet 17 procent færre dagligvarebutikkerne i landdistrikterne, mens det samlede fald på landsplan er på fem procent.

Pia Heike Johansen har dog svært ved at se, hvordan man fra politisk hold kan anspore til at vende den udvikling.

»Allerede nu er der en del landdistriktspolitiske initiativer, der forsøger at støtte op om lokalsamfunds forsøg på at holde liv i deres købmand. Men udfordringen er, at hvor rigtig mange reagerer, når en skole skal lukkes, så opdager man først, hvor meget købmanden betød, når den er lukket,« siger Pia Heike Jørgensen.

Byboere er i øvrigt endnu mere opsatte på at bo tæt på dagligvarebutikker end landsbyboerne er. Undersøgelsen viser, at 78 procent i byen mener, at det er vigtigt med en Netto eller Rema i nærheden,

hvorimod det blot er 51 procent af beboerne i landområderne, der finder det afgørende.

Det viser, at landsbyboerne har affundet sig med, at indkøbsmulighederne er forsvundet fra provinsen, påpeger Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark.

»Befolkningen i landområderne er vant til at klare sig med at skulle tænke lidt længere frem i tiden, når de skal handle ind. De handler måske ind en gang om ugen, hvor folk i byområderne typisk handler ind fra dag til dag og bruger butikkerne som et slags køleskab,« siger han til Momentum.

Ifølge Hans Thor Andersen, der er forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut, kan det faldende antal dagligvarebutikker medvirke til, at vi allesammen har mere fokus på indkøbsmulighederne, når vi bosætter os.

»Nogle bemærker måske, at butikkerne lukker og forsvinder stille og roligt rundt omkring. Det gør, at man er lidt mere opmærksom på mulighederne for at handle ind, da de jo ikke bliver flere. Så det kan sagtens spille ind i danskernes overvejelser, når de bosætter sig,« siger han til Momentum.

På andenpladsen over de ting, vi prioriterer, når vi bosætter os, er jobmuligheder, mens adgangen til natur er på tredjepladsen.