SF: »Elever på privatskoler er retsløse«

I dag er elever på private skoler stort set retsløse, mener SF. Partiet præsenterer derfor nyt beslutningsforslag, der skal sikre elever på privatskoler samme rettigheder, som elever på folkeskoler har. »Vi synes, alle elever burde have de samme rettigheder,« siger Jacob Mark.

På Køge Private Realskole har man indført et system, hvor eleverne får "et klip i kortet", når de overtræder skolens regler eller lader være at lave lektier. Efter seks klip i kortet ryger de ud. Det har en stærk præventiv effekt. For otte år siden klippede skolen cirka 200 klip om året. I dag er det kun fire-fem årlige klip. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Både SF og Folketingets Ombudsmand presser nu på for at indføre en lov, der sikrer privatskoleelevers rettigheder i sager, hvor skolen vil bortvise dem.

Ombudsmanden opfordrede onsdag Undervisningsministeriet til at overveje en ny lovgivning, der sørger for, at privatskoleelever bliver hørt og inddraget, og at deres rettigheder bliver overholdt i henhold til FNs Børnekonvention.

SF følger nu trop og lancerer et beslutningsforslag, der skal pålægge regeringen at indføre en bedre retssikkerhed for elever på privatskoler. I dag er eleverne i privatskolerne stort set retsløse, lyder det fra partiet.

»Vi vil pålægge privatskoler og friskoler et større ansvar over for eleverne. Problemet er, at friskolerne hører under friskoleloven, mens folkeskolerne hører under forvaltningsloven. Den forskel betyder, at folkeskoleeleverne står markant stærkere retssikkerhedsmæssigt, end eleverne på friskolerne gør. Det er kritisabelt. Vi synes, at alle elever burde have de samme rettigheder. Vores forslag indebærer, at elever på friskoler og privatskoler får præcis de samme rettigheder, som elever på folkeskoler har,« siger Jacob Mark.

Forslaget indebærer krav på aktindsigt, dokumentation og partshøring, ankemuligheder og opsigelsesfrist.

Ombudsmanden mener heller ikke, elevernes rettigheder er sikret tilstrækkeligt i dag.

»Undervisningsministeriet har gennemført en omfattende oplysningskampagne over for privatskolerne, men jeg må konstatere, at elevernes ret til at blive hørt efter FN’s børnekonvention endnu ikke respekteres fuldt ud. Jeg har derfor opfordret Undervisningsministeriet til at overveje lovgivning for effektivt at sikre elevernes rettigheder på dette område,« siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Formanden for Danske Skoleelever, Jens Vase, er begejstret for Ombudsmandens initiativ. Formanden for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr, er til gengæld utilfreds.

»Jeg tror ikke, at vi varetager barnets tarv ved at indføre en lovgivning. Jeg tror bare, vi besværliggør og forlænger en proces,« siger han.

Ifølge de kommunale nøgletal gik 18 pct af skoleeleverne på privatskole i 2016.