Sejr i Højesteret for gravide elever

Elever, der bliver gravide, har krav på at få deres uddannelsesaftale forlænget, slår Højesteret fast i en principiel dom.

Læs mere
Fold sammen

Flere kommuner har afvist at forlænge social- og sundhedselevers og pædagogisk assistentelevers uddannelsesaftale, når de er blevet gravide og ikke har færdiggjort uddannelsen, inden de gik på barsel. Men det må kommunerne ikke. Det har Højesteret slået fast i en principiel dom onsdag.

For selv om eleverne er blevet tilbudt, at de kunne komme tilbage efter barsel og færdiggøre uddannelsen, så har det stillet eleverne i en meget usikker situation.

Det er 3F, der har ført sagen ved Højesteret, men da også FOA har lignende sager, der afventer en afgørelse i Højesteret, glæder fagforeningen sig over dommen, fortæller forbundssekretær Nanna Højlund:

»Det har betydet betydelig usikkerhed for den enkelte gravide for, hvor og hvornår kan man starte efter barslen og med hvad. Og for en række unge FOA-medlemmer har kommunernes opførsel også betydet, at de er gået ned i indkomst. Med en klar højesteretsdom anser jeg det for helt utænkeligt, at kommunerne holder fast i denne gammeldags arbejdsgiverfacon, som de har praktiseret indtil nu. Selvfølgelig skal man fortsætte sin uddannelse efter barsel,« siger Nanna Højlund fra FOA.

Højesteret er nået frem til en anden afgørelse end landsretten, som ikke tog stilling til det principielle spørgsmål om forståelse af erhvervsuddannelsesloven. Den pågældende elev, som sagen drejer sig om, har fået en godtgørelse på 40.000 kroner efter ligebehandlingslovens regler.