Sejle ned ad åen

Hvis man lagde alle danske vandløb i forlængelse af hinanden, kunne de nå rundt om Jorden halvanden gang. Men mindre kan også gøre det, f.eks. Gram Å, der er perfekt til en kanotur med mange dejlige naturoplevelser.

Foto: Morten Juhl Fold sammen
Læs mere

Kanoerne glider stille og let på Gram Å. Hvert slyng byder på nye, smukke naturoplevelser hele vejen gennem det sønderjyske sommerlandskab.

Høje skrænter afløser enge, der jævnligt oversvømmes, og marker med græssende køer, hedeområder med indlandsklitter, lidt skov og en slotssø, inden man når til Ribe og videre til Kammerslusen ud til Vadehavet.

Undervejs padler vi forsigtigt over laksenes gydepladser, gennem store tæpper med hvide vandranukler og forbi småøer med mandshøje gule iris. Der vokser også store mængder af åkander, pindsvineknop og pilblad i vandet.

På kanterne gror der et væld af blomster og planter i de to meter brede dyrkningsfrie bræmmer,

De mørkeblå pragtvandnymfer svæver omkring kanoerne, og da vi passerer de seks-syv meter høje lerskrænter, flyver digesvalerne, der tidligt på sæsonen endnu er uvante med at blive forstyrret af mennesker, ud af deres huller og tager en tur over markerne. På brinken holder en fiskehejre øje med os.

Her er også oddere, ynglende isfugle, jagende fiskeørne, nattergale, gøge, munke og om vinteren vandstær.

Og så er der en bestand af de oprindelige danske laks i åen, der er fra 30 til 250 centimeter dyb og meget ren.

60 kilometers padlen
Gram Å slynger sig mod vest på det sønderjyske vandsskel fra øst for Jelssøerne til Øster Lindet, hvor man må sætte sin kano i vandet, bliver undervejs til Fladså og løber sammen med Gels Å til Ribe Å, en strækning på godt 60 kilometer, som man kan tilbagelægge på to dage og slå sit telt op på en af de primitive overnatningssteder ved åen undervejs.

Men man kan også sagtens nøjes med en mindre etape, man aftaler bare med kanoudlejeren, hvor man starter og ender, så sørger han for det praktiske.

»Kanosejlads er en dejlig måde at komme helt tæt på naturen på,« siger skovrider Peter Ilsøe, Lindet Statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen.

Hvis man lagde alle Danmarks vandløb, bække og åer i forlængelse af hinanden, ville det blive 60.000 kilometer langt og kunne nå halvanden gang rundt om Jorden, skriver biolog og forfatter Michael Stoltze i bogen »Dansk Natur«. 90 procent af dem har været lagt i rør, været rettet ud eller på anden måde reguleret for at sikre mod oversvømmelser og skaffe mere agerjord til landbruget. Men flere af dem bliver nu ført tilbage til deres oprindelige forløb, først og fremmest Skjern Å.

Den dårlige svømmer
Også i Sønderjylland er man i gang med naturgenopretning i vandløbene, først og fremmest på grund af en af verdens mest sjældne fisk.

»Vadehavet er det eneste sted i verden, snæblen findes i dag og der er kun ca. 7.000 tilbage. Snæblen, der er en laksefisk, gyder i de sønderjyske vandløb, men den er en meget dårlig svømmer, der ikke kan forcere selv de mindste styrt og opstemninger eller finde ud af at bruge en laksetrappe,« fortæller Peter Ilsøe.

»Derfor genopretter vi med støtte fra EUs LIFE-projekt Varde Å. Sneum Å, Vidå og Ribe Å/Gram Å. Det er faktisk den største danske naturgenopretning efter Skjern Å,« fortsætter Peter Ilsøe.

Skov- og Naturstyrelsen er ansvarlig for de større naturgenopretningsprojekter og er national ansvarlig for forvaltningen af arter som snæbel, vildlaks og odder.

Inden slutningen af 2009 vil der være fjernet eller nedlagt 13 større spærringer i de sønderjyske vandløb og det giver snæbelen men naturligvis også laks, ørreder og andre fisk adgang til over 130 kilometer egnede gydepladser. Det er mere end en tredobling af det nuværende gydeområde. Der bliver udlagt sten og grus til at gyde i og genoprettet slyng på 30 kilometer af vandløbene, især i Varde Å. Snæbelynglen får mere end fordoblet de områder, de kan vokse op i.

Ændringer for snæbelen
Vi sætter kanoerne i vandet ved dambruget i Fole, der recirkulerer vandet og derfor ikke forurener åen. Her har Skov- og Naturstyrelsen overtaget et område, der tidligere blev brugt som dambrug, og hvor snæbelen ikke har en chance for at passere.

»Det råder vi bod på ved en usædvanlig naturgenopretning, hvor vi simpelt hen blokkopierer åens forløb, bredde og dybde ved Harreby Bro tre-fire kilometer nede ad åen, og genskaber det her,« siger Peter Ilsøe, mens vi sætter kursen mod Harreby Bro.

Det er et af de smukkeste steder pååen nedenfor en høj bakke med en fantastisk udsigt.

Her har der ligget to jernalderlandsbyer, og der er fortidsminder i form af tre dyssekamre, en kammergrav og flere stensætninger.

»De sønderjyske åer kan blive et rent fiskeparadis. Vi har med kun to en halv times afstand til Hamborg et kæmpestort opland,« siger biolog Jan Stenbring Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, der arbejder med naturgenopretningen af de sønderjyske åer.

»I Skotland har man regnet ud, at hver laks, der fanges på stang i de skotske floder, efterhånden genererer en indtægt på 17.000 kr., så der er også gode økonomiske muligheder for lokalsamfundet i naturgenopretningen.«