Se slaget om Dybbøl minut for minut

Efter to måneders svært bombardement og gravning af skyttegrave frem mod de danske skanser, sluttede kampene ved Dybbøl med at preusserne stormede Dybbøl den 18. april 1864.