Se listerne: Vindere og tabere i fordelingen af penge til de videregående uddannelser

Regeringen har regnet på, hvad et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser vil få af konsekvenser for de enkelte institutioner, sektorer og uddannelser.

Studerende på KUA, Københavns Universitet Amager. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Regeringen præsenterede sit udspil til et nyt bevillingssystem for en måneds tid siden. Ifølge systemet skal bevillingerne fremover fordeles således, at institutionerne får 20 procent af dem i grundtilskud, mens 70 procent stadig skal tildeles, alt efter hvor mange studerende de får færdiguddannet. De sidste ti procent skal tildeles alt efter, hvor gode uddannelser er til at få de studerende færdige til tiden, og i hvilken grad de nyuddannede dimittender får job.

Her kan du se de tekniske beregninger for de samlede økonomiske konsekvenser:

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingss...

Her kan du se, hvordan nogle institutioner kan få et særligt, ekstra grundtilskud, fordi de tilbyder udannelser væk fra de store byer:

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingss...

Her kan du se, hvilke takster de enkelte uddannelser fremover står til at få:

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/indsatsomrader/nyt-bevillingss...