Se listerne: Sådan klarer din skole det

Karaktergennemsnit, fravær, trivsel og andel af elever med udenlandsk herkomst. Bliv klædt på til at vælge skole til dit barn.

ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Så er der hjælp at hente til forældre, skoleledere og lokalpolitikere, der ønsker at sammenligne landets folke- og privatskoler.

Med et nyt værktøj gør Undervisningsministeriet det nemlig muligt nu at sammenligne skolerne på en række parametre.

På den nye ministerielle hjemmeside er det ikke kun skolernes faglige præstationer i form af karaktergennemsnit, der vægtes og offentliggøres, men også en række andre nøgletal.

»Det er ikke kun ét tal, der afgør, om en skole er god eller dårlig. Faktorer som trivsel, faguddannede lærere og elevfraværet spiller også en rolle. Jeg håber, det kan medvirke til, at forældre får et mere kvalificeret grundlag til at træffe beslutning om skolevalg, så de ikke bare skal gøre det ud fra et enkelt tal, løse rygter eller enkeltsager i den lokale avis,« har børne- og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) tidligere udtalt til Berlingske.

Det nye projekt gør det muligt at sammenligne blandt andet elevernes trivsel, fravær, skolens etniske sammensætning, andelen af elever i specialklasser og den socioøkonomiske sammenhæng.

Her kan du se top- og bundlister over, hvilke skoler der klarer sig bedst og værst, målt på trivsel og fravær. Bemærk, at der ikke er taget højde for, at nogle af skolerne henvender sig til elever med særlige behov.

I menuen nederst i artiklen har du mulighed for at rangordne skolerne efter karaktergennemsnit og andelen af elever med anden etnisk herkomst end dansk.

Klik på søg-knappen for at aktivere de to kolonner. Herefter kan du finde en specifik skole ved at klikke »søg igen«. Du kan rangordne skolerne ved at klikke på de to kategorier øverst i menuen.

Ønskes en gennemgang af alle skolers fravær, trivsel, socioøkonomi, specialklasser, linjefag, m.m., kan det findes via Undervisningsministeriets værktøj her. (Bemærk, at hjemmesiden har været overbelastet i løbet af tirsdagen og kan være nede.)

I denne Berlingske-grafik kan du også se, hvordan man som forældre kan bruge de forskellige parametre til at vælge en skole til sit barn.