Se listen: Så mange elever på hver skole i København erklæres parat til en ungdomsuddannelse

Ifølge et notat fra Københavns Kommune er der stor forskel på de københavnske folkeskoler og privatskoler, når det kommer til, hvor mange elever der er uddannelsesparate. Se den rangerede liste her.

Hver fjerde elev i 9. klasse i Københavns kommune bliver ikke erklæret uddannelsesparat. 9.Y på Islands Brygge Skole bruger fritkvarteret på at spille stikbold i skolens hal. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sofie Mathiassen

Eleverne i de københavnske folkeskoler er ikke klar til en ungdomsuddannelse i samme grad som eleverne i privatskolerne.

Ifølge et notat fra Københavns Kommune, som Berlingske beskrev lørdag, er ca. 25 procent af eleverne i de københavnske folkeskoler i dette skoleår blevet vurderet til ikke at være uddannelsesparate.

For privatskolerne er tallet noget lavere. Her vurderes blot 14 procent af 9. klasseseleverne til ikke at være klar til at fortsætte i gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse.

På den rangerede liste nedenfor kan du se, hvor mange af eleverne i 9. klasse der vurderes uddannelsesparate på de københavnske skoler. Både folkeskoler og privatskoler er med på listen.

Blandt folkeskolerne ligger Sankt Annæ Gymnasium højest med 98,7 procent af eleverne.

Blandt de laveste er Tingbjerg Skole, hvor under halvdelen af de vurderede elever er blevet erklæret klar til en ungdomsuddannelse.

Vanløse Skole ligger allerlavest, men her ligger blot 12 elever til grund for vurderingen.

Om parathedsvurderingen
Ifølge Københavns Kommunes notat bliver elever »vurderet uddannelsesparate/ikke uddannelsesparate i forhold til deres uddannelsesønske, som enten kan være en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller begge dele. Hvis en elev ønsker både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse, men kun vurderes uddannelsesparat til erhvervsuddannelsen, bliver eleven vurderet ikke uddannelsesparat«.

 

Kilde: Københavns Kommune