SDU vil optage flere kvote 2-studerende - håber på at mindske frafald

Mange studerende har ikke kompetencerne til at gå på deres studium. Derfor indfører Syddansk Universitet større optag af kvote 2-studerende.

Foto: Liselotte Sabroe. På medicinstudiet på Københavns Universitet er det kun omkring 10 procent af de studerende, der bliver optaget via kvote 2.
Læs mere
Fold sammen

Hvordan man de rigtige studerende ind på de rigtige studier? Og hvem skal man afvise, fordi de alligevel ikke har dét, der skal til for at gennemføre?

Den nød forsøger de at knække på landets universiteter, hvor valget ofte står mellem unge med gode karakterer eller unge med dårligere karakterer, der til gengæld har andre kompetencer og erfaringer.

Spørgsmålet er, hvad der vejer tungest? Hvis universitetet vælger forkert, ryger fraværet i vejret, og økonomien i bund. På Syddansk Universitet har man lagt en ny strategi for at udvælge de rigtige studerende.

»Vi har for stort frafald. Det vil vi angribe ved at sikre os, at de studerende har de kvalifikationer, der skal til for at læse de pågældende fag. Fra nogle af vores studieledere hører jeg, at mellem 10 og 20 procent af vores studerende reelt ikke har de kompetencer, der skal til for at tage den pågældende uddannelse,« siger studiechef Morten Hansen, Syddansk Universitet .

»Vi er i en bevægelse mod på længere sigt at optage alle studerende på baggrund af deres karkatergennemsnit og supplerende optagelseskriterier baseret på interview og test. Karakterene fra gymnasiet er ikke altid tilstrækkeligt til at vurdere, om en studerende har det niveau, der skal til for at klare sig på den pågældende uddannelse,« siger Morten Hansen.

Syddansk Universitet vil derfor i 2017 øge optaget af kvote 2-studerende til at udgøre 25 procent af de nye studerende. I 2014 udgjorde studerende på kvote 2 til sammenligning 11 procent af det samlede optag på universitetet, og over halvdelen af disse var blevet optaget på de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

»Vi ønsker at få fat i de ansøgere, der besidder de relevante studiekompetencer for at gennemføre uddannelsen, og så ønsker vi at sikre det bedste match, det vil sige, at vi skal optage studerende, som har gode evner inden for det valgte fag. Det tror vi, at vi kan finde ved i højere grad at vurdere ansøgerne såvel ud fra deres karakterer som ud fra test og samtaler. På den måde sikrer vi også, at der sker en forventningsafstemning mellem ansøger og uddannelsessted,« siger Morten Hansen.

Samtaler i stedet for karakterer

Syddansk Universitet er dermed på linje med regeringens Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (kvalitetsudvalget), der i november sidste år anbefalede, at studerendes karaktergennemsnit fra gymnasiet skal fylde mindre i optaget til de videregående uddannelser. Motiverede ansøgninger, optagelsesprøver og samtaler skal til gengæld fylde mere.

Det er en procedure, der er ved at vinde indpas på enkelte universiteter. RUC har siden 2013 optaget af studerende på kvote 2 til 25 procent, mens kvote 2-studerende CBS i dag udgør mellem 20 og 50 procent af de studerende på de forskellige uddannelser.

Imidlertid udkom Danmarks Evalueringsinstitut tidligere i år med en rapport, der fastslog, at karaktergennemsnittet fra gymnasiet - altså kvote 1 - virker glimrende som optagelseskriterium til universiteterne. Undersøgelsen, der bygger på data fra samtlige studerende, der i 2004-10 blev optaget på de danske universiteter, viser, at studerende med gode gymnasiekarakterer klarer sig langt bedre end studerende med dårligere karakterer - både under uddannelsen og efter endt uddannelse.

Gymnasierne stiller de rigtige krav

Denne erfaring har man gjort sig på en række universiteter, hvorfor de fleste da også er tilbageholdne med at forøge kvote 2-optaget markant på bekostning af kvote 1. På IT-Universitetet har man derfor siden de første bachelorsturende begyndte i 2007 optaget 90 procent af de studerende fra kvote 1 og blot ti procent fra kvote 2.

Og det bliver man ved med, fortæller studiechef Lene Rehder.

»Det er vigtigt for os, at de studerende har et vist niveau, og derfor er det relevant for os at tage en stor gruppe af de studerende ind, der har opnået gode karakterer i gymnasiet. Vi har stor tillid til, at gymnasieskolen stiller de rigtige krav til gymnasieeleverne, og at karaktererne afspejler deres egentlige kompetencer. Vi kan til gengæld ikke se, at erhvervserfaring kan opveje, at man har lave gymnasiekarakterer,« siger Lene Rehder.