Salg af t-shirts var ikke terrorstøtte

De syv terrortiltalte i den såkaldte t-shirt-sag er alle blevet frifundet af Københavns Byret.

Der blev smurt tykt på, da firmaet Fighters+Lovers i går gjorde grin med politiet og det retssystem, der netop havde frikendt syv personer fra firmaet for terror.

Med levende musik, spotlight, politiuniform og en dommerparyk, der mest af alt lignede en amatør-efterligning af hårprydelserne fra den britiske kolonitid, opførte Fighters+Lovers et mindre teaterstykke, en parodi på retssagen foran pressen og de fremmødte sympatisører.

Kulminationen på happeningen var, da dommen fra Københavns Byret blev oplæst ord for ord – frifindelse af alle de syv terrortiltalte, lige fra pølsemanden, der havde en reklame for Fighters+Lovers hængende i sin pølsevogn, til webmasteren, der sørgede for firmaets hjemmeside.

Der var altså ikke tale om forsøg på at yde økonomisk terrorstøtte, da Fighters+Lovers sidste år meldte ud, at indtjeningen fra deres salg af T-shirts ville gå til to organisationer på EUs terrorliste: FARC i Colombia og PFLP i Palæstina.

På anklagebænken i teateret sad to personer med brede smil. De var ikke efterligninger, men to af de rigtige tiltalte, nu frifundne, og de lagde ikke skjul på deres tilfredshed med dommen.

»Vi er nu helt sikre på, at befrielseskamp heller ikke ifølge dansk lov er terrorisme. Det vigtigste ved denne sag er, at vi nu er nødt til igen at debattere hele den danske terrorlovgivning og EUs terrorliste,« sagde den ene, studerende Katrine Willumsen, hvis rolle i firmaet har været at pakke kasserne med T-shirts.

Anklager Lone Damgaard fra Københavns Politi ærgrede sig i går over dommen.

»Jeg er selvfølgelig ærgelig over, at de blev frifundet, men det er første gang, vi prøver en sag af denne karakter. Vi har ikke haft noget at læne os op ad, og jeg hæfter mig også ved, at der var dissens blandt dommerne,« sagde hun med henvisning til, at én af de tre dommere fandt det bevist, at FARCs handlinger kan anses for terror, men at flertallet bestemmer.

For Fighters+Lovers har det hele tiden været en af ambitionerne med salget af T-shirts at starte en debat om EUs terrorliste og retfærdigheden i, hvilke organisationer der figurerer på den sortstemplede liste. Og deres forsvarer, advokat Thorkild Høyer, håber da også, at frifindelserne vil sætte sine spor fremover.

»Dommen viser, at hele systemet omkring EUs terrorliste og den måde, listen laves på, må tages op til revision. Man kan også håbe, at anklagemyndigheden besinder sig i fremtiden, så de ikke anvender terrorlovgivningen mod folk, der laver aktiviteter, som førhen har været betegnet som almindelige, demokratiske aktiviteter,« sagde forsvarsadvokaten.

Fighters+Lovers har heller ikke tænkt sig at stoppe deres arbejde og støtte til FARC og PFLP, som de gennem hele sagen og fortsat anser som »legitime frihedsbevægelser«.

De penge, som firmaet tjente på salget af T-shirts, og som Københavns Politi beslaglagde sidste år – ca. 25.000 kroner – skal sendes af sted til organisationerne som planlagt, så snart de bliver frigjort, fastslog Katrine Willumsen, der dog medgav, at hun ikke går ind for alle de metoder, som eksempelvis colombianske FARC benytter.

»Jeg bryder mig ikke om kidnapninger, men det betyder ikke, at deres frihedskamp ikke er legitim, og at jeg ikke skal have lov til at støtte den.«

Statsadvokaten og Rigsadvokaten vil nu vurdere, hvorvidt sagen skal ankes.