Sagen om kvotekonger

Om miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) skiftende og misvisende oplysninger til Folketinget om de såkaldte kvotekonger.

Isafold er det skib med fiskekvoter for fjerdeflest millioner kroner i Danmark. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sofie Mathiassen

Resumé:

Sagen handler om, at Miljø- og Fødevareministeriet har ligget inde med talrige muligheder for at gribe ind over for kvotekonger, men undladt at udlevere indgrebsmulighederne til Folketinget, selv om den ansvarlige minister flere gange specifikt blev bedt om dem. Kvotekonger eller kvotebaroner betegner de store indutrifiskere, som sidder på omfattende mængder fiskekvoter. Dækningen har vist, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og ministeriet gentagne gange undlod at udlevere oplysninger om, hvad man kan gøre for at dæmme op for kvotekonger. Artikelserien beskriver også, hvordan ministeren har givet skiftende og vildledende oplysninger om indgrebsmulighederne. Senere kom det også frem, at der var udarbejdet konkrete planer i Miljø- og Fødevareministeriet om at modarbejde en fiskeriaftale, som et flertal uden om regeringen havde vedtaget.

Konsekvenser:

Efter dækningen har et stort flertal i Folketinget fremadrettet dedikeret sig at bekæmpe kvotekonger og kvotekoncentration. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen måtte undskylde hele fire gange i en pressemeddelelse og fik en af de største næser af Folketinget i nyere tid. Efterfølgende er han også blevet frataget fiskeriet som ressortområde.

Fiskeskipper Søren Jacobsen på Øresund med sin søn Elias Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Derfor skal du læse artikelserien:

Artiklerne giver et indblik i fiskeindustrien, hvor store industrifiskere og små bæredygtige fiskere kæmper om rettigheder og kvoter. Men artikelserien handler i mindst lige så høj grad om, hvordan et ministerium gennem længere tid har tilbageholdt oplysninger for lovgiverne - altså et opgør mellem den udøvende magt og den lovgivende magt. Skal du kun læse én artikel i serien, skal du læse denne.

Tidslinje:

30. marts 2017 kommer det frem, at selv om flere folketingspartier har fået at vide, at der kun findes én indgrebsmulighed over for kvotekonger, såkaldte tro- og loveerklæringer, eksisterer der et katalog i Miljø- og Fødevareministeriet med hele 16 forskellige indgrebsmuligheder:

De efterfølgende dage kommer det frem, at der findes endnu et katalog med stort set samme 16 initiativer, som er sendt til ministerforelæggelse, mens Esben Lunde Larsen har været minister:

På et samråd i Folketinget den 31. marts 2017 erkender ministeren, at han kendte til flere forslag:

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) endte med at få en af de største politiske næser i nyere tid i sagen om kvotekonger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen.

På samrådet i Folketinget gentager ministeren, at han alene har præsenteret tro- og loveerklæringer for de øvrige partier, fordi det var embedsværkets klart bedste bud på en indgrebsmulighed. Dette viser sig også at være stærkt tvivlsomt:

Flere eksperter vurderer, at ministeren har overtrådt ministeransvarlighedsloven:

Dansk Folkepartis ledelse lader ministeren bevare sin post, men er med til at uddele en af de største politiske næser i nyere tid:

Foto: Thomas Lekfeldt.

Under forløbet har ministeren hvirvlet sig ind i flere skfitende og vildledende forklaringer. Du kan se de væsentligste anklager mod ham her:

Flere måneder senere dykker Berlingske i en større onlinefortælling ned i kvotekongesagen igen. Det viser sig, at tilbageholdelsen af oplysninger havde været langt mere omfattende og systematisk end hidtil kendt, og at man havde lagt konkrete strategier i Miljø- og Fødevareministeriet for at skabe slør og støj om en allerede indgået politisk aftale uden om regeringen:

De nye oplysninger sætter ministeren under yderligere pres:

Og er i øvrigt stærkt medvirkende til, at ministeren bliver frataget fiskeriet som ressortområde. Dansk Folkeparti forklarer ligefrem, at de nye oplysninger i sig selv er udslagsgivende for, at Esben Lunde Larsen ikke kan fortsætte som fiskeriminister.