Sagen fra Persillevej

På bostedet Tokantens afdeling på Persillevej 2A i København har otte ældre udviklingshæmmede uden verbalt sprog i årevis været udsat for ulovlige magtanvendelser og massiv medicinering fra pædagogerne.

Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Pædagogerne skrev alene i 2005 233 indberetninger – men forstanderen dækkede over overgrebene og undlod at indrapportere dem til Københavns Kommune.

Søndag 16. december: Pædagog Christina Petersen står frem i Berlingske Tidende med et skyggeregnskab udarbejdet af personalet, som dokumenterer den massive brug af magt. Beboerne er blevet låst inde og låst ude, de er blevet slæbt hen ad gulvet, og de fik frataget deres cigaretter, hvis de var uartige ifølge personalet.

Mandag 17. december: Forstander Hanne Jensen fritages midlertidigt for tjeneste. Flere tidligere medarbejdere forklarer i Berlingske Tidende, at personalet sløvede beboerne med stærk psykofarmaka – Nozinan og Cyprexa – før de prøvede at hjælpe beboerne pædagogisk.

Tirsdag 18. december: Overgrebene fortsatte helt frem til november i år, fortæller en tidligere medarbejder i Berlingske Tidende. Pædagog Christina Petersen skrev ellers en desperat mail til socialborgmester Mikkel Warming allerede 24. april 2007. Men først da Christina Petersen i november gik til Folketingets Ombudsmand, kom der skred i sagen.

Onsdag 19. december: Københavns Kommune kulegraver de værgeløse beboeres private økonomi, da der er mistanke om, at Tokanten har brugt deres hævekort til at betale for hjælpemidler, som kommunen egentlig skulle have betalt. En pårørende står frem i Berlingske Tidende og kritiserer Københavns Kommunes bestræbelser på at komme til bunds i forholdene på Tokanten og særligt den manglende information til de pårørende.