Sådan står skattesagen

Skattesagskommissionen afsluttede i går den indledende afhøringsrunde. 42 politikere, embedsmænd, spindoktorer, journalister og jurister har vidnet. Tre eksperter, som har fulgt afhøringerne tæt, svarer her på tre centrale spørgsmål.

1. Hvad er det væsentligste, der foreløbig er er kommet frem under skattesagskommissionens arbejde?

2. Hvem af sagens aktører er mest belastet?

3. Hvad er indtil videre sagens mest sandsynlige udfald?

Hans Engell, politisk kommentator, forhenværende chefredaktør og tidligere justitsminister

1. »Ingen belastende skriftlige beviser, men mange formodninger og fornemmelser. Der er ingen dokumentation for magt­misbrug, men måske overskridelse af kompetenceområder, som kan være lovstridigt. Der har internt været sladret rigtig meget om sagen, men ingen eksempler på ulovlige tjenstlige ordrer eller strafbar politisk indblanding.«

2. »Hvis kommissionen anlægger et stramt og restriktivt syn, vil Peter Loft (forhenværende departementschef i Skatteministeriet, red.), Troels Lund Poulsen (tidligere Venstre-skatteminister, red.) og Erling Andersen (Skat Københavns tidligere direktør, red.) være de mest udsatte. Loft og Troels Lund, fordi de gik for langt ind i sagens substans. Andersen, fordi han videregav oplysninger, han skulle have holdt for sig selv om bl.a. Kinnocks seksualitet.«

3. »Afhænger helt af, hvor firkantet dommeren fortolker love og regler. Min forventning er, at der kommer en lang beretning med mange advarsler, betænkeligheder og formaninger, men ingen retlige eller politiske konsekvenser. Der er ikke nok til en rigsret og næppe heller til tjenestemands­sager. Lækagesagen anser jeg på nuværende tidspunkt for død.«

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret, Københavns Universitet

1. »Afstanden mellem forklaringerne fra nøglespillerne Peter Loft og Troels Lund Poulsen. Lund har sagt, at han nærmest ikke interesserede sig for sagen, mens Loft har sagt det modsatte. Ministeren gik blandt andet så langt som til at spørge, om sagens resultat kunne laves om, da afgørelsen var truffet.«

2. »Troels Lund Poulsen er klart belastet, fordi hans forklaring er blevet grundigt undermineret af Peter Loft. Loft har isoleret set leveret en konsekvent forklaring om, at han har handlet i den gode sags tjeneste. Samtidig har han behændigt tørret en hel del af ansvaret af på ministeren. Loft har dog afholdt sig fra at sige, at ministeren har gjort noget ulovligt. Det kan rent juridisk diskuteres, om Loft på forskellig vis er gået for tæt på sagsbehandlingen. Peter Loft erkender også at have brudt sin tavshedspligt. Generelt har forbavsende mange aktører taget let på de tavsheds­belagte oplysninger i sagen.«

3. »Der er ingen rygende pistol. Omvendt er der ingen udsigt til en pure frifindelse. I stedet må man finde ud af, hvem man tror mest på. Jeg tror, at der vil blive udtalt en kritik mod Skatte­ministeriets top. Spørgsmålet er hvor hård.«

Jens Ringberg, politisk analytiker, Danmarks Radio

1. »Det mest væsentlige er, hvor meget Stephen Kinnocks skatte­sag har fyldt i Troels Lund Poulsens skatteministerium i en ret lang periode, før under og efter selve sagens behandling. Og i forlængelse af det hvor tæt samspillet var mellem ministeriet og Skat København i den fase, da sagen skulle afgøres.«

2. »Jeg vil ikke bruge ordet belastet, men jeg anser Peter Loft som den af hovedpersonerne, der er mest presset – ikke mindst efter tre dages afhøringer. Hans gøren og laden er veldokumenteret af andre vidner og sagens dokumenter – i modsætning til Troels Lund Poulsens. Det bliver afgørende, hvordan kommissionen vurderer Lofts handlinger.«

3. »Afhænger af, hvordan kommissionen lægger snittet. Indtil nu vurderer jeg ikke, der er udsigt til, at Troels Lund Poulsen kommer for rigsretten. Måske får han en næse. Den forventede genafhøring af ham bliver afgørende. Peter Loft risikerer hård kritik, hvis kommissionen vurderer sagen hårdt. Jeg mener ikke, at politiet vil kunne rejse tiltale mod Peter Arnfeldt for lækken i sagen, som den del foreligger oplyst nu.«