Sådan skal der sikres flere varme hænder til landets syge – her og nu

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenterer nu en række initiativer, der i løbet af kort tid skal sikre flere sygeplejersker, praktiserende læger, sosu-assistenter og andre »varme hænder«.

Regeringen vil arbejde for, at flere sygeplejersker får mulighed for at arbejde mere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Flere skal uddannes til praktiserende læge, flere sygeplejersker skal arbejde mere, flere skal optages på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, ligesom der skal skabes større arbejdsglæde blandt de tusinder og atter tusinder af medarbejdere i det danske sundhedsvæsen.

Med en lang række initiativer går regeringen nu i offensiven for at imødegå en af de største udfordringer i sundhedsvæsenet: Manglen på medarbejdere på sygehuse, i almen praksis, på plejehjem, i hjemmeplejen og andre steder, hvor syge har brug for behandling, pleje og omsorg for at klare livet med en alvorlig lidelse.

»Uden vores dygtige sygeplejersker, læger, sosu-hjælpere og mange andre kunne vores sundhedsvæsen ikke hænge sammen. I fremtiden får vi brug for endnu flere, men dem kan man nu engang ikke trylle frem. Det er derfor, at vi i dag præsenterer handlinger, der på kort og langt sigt kan sikre medarbejdere. Det er en ambitiøs og ordentlig løsning, hvor vi tager sundhedspersonalet alvorligt og sørger for, at det bliver mere attraktivt at arbejde i det danske sundhedsvæsen,« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Blandt initiativerne, som kommer i forlængelse af sundhedsreformen, er:

– Der skal uddannes flere praktiserende læger: Antallet af hoveduddannelsesstillinger skal løftes, så der kommer 30 ekstra hoveduddannelsesforløb i almen medicin i 2019 og yderligere 70 i 2020. Dette vil betyde, at der i 2020 vil være 370 hoveduddannelsesforløb i almen medicin. I 2015 var der dimensioneret med 252.

– Flere sygeplejersker skal arbejde på fuld tid: Regeringen vil arbejde for, at flere sygeplejersker får mulighed for at øge den ugentlige arbejdstid. Der er ansat 53.500 sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Hvis 17 procent af samtlige deltidsansatte sygeplejersker arbejder på fuld tid, eller alle deltidsansatte sygeplejersker arbejder 1,3 time mere om ugen, svarer det til at ansætte 1.000 flere sygeplejersker. I den forbindelse vil regeringen i dialog med arbejdsmarkedets parter om, hvordan det bedst muligt kan understøttes, at flere sygeplejersker går fra deltid til fuld tid sammen med tiltag for et sundt arbejdsmiljø for sygeplejerskerne.

- Sygeplejersker skal lokkes retur til Danmark: En del sygeplejersker arbejder i udlandet, og derfor skal annoncer i udenlandske medier samt en »målrettet og systematisk rekrutteringsindsats« forsøge at få dem til at vende hjem.

– Flere sosuer: Det er regeringens ambition, at dimensioneringen af praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne får et væsentligt løft i de kommende år. Antallet af praktikpladser til social- og sundhedsassistenter skal derfor øges i forbindelse med en kommende aftale.

– Flere sundhedsplejersker: På baggrund af forventningen til en kraftig øgning af fødselstallet vil man gå efter at øge antallet af uddannelsespladser med op til 30 pladser årligt og dermed være indstillet på at stille minimum cirka 150 uddannelsespladser til rådighed årligt.