Sådan samarbejder Københavns Kommune med Islamisk Trossamfund

Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune samarbejder i 2015 med Det Islamiske Trossamfund om en række forskellige indsatser. Det er de samarbejder og dialoger, som skal ophøre, hvis trossamfundet ikke tager afstand fra en række kontroversielle ytringer, mener et flertal på rådhuset.

Moskeen på Dotheavej hører under Det Islamiske Trossamfund Fold sammen
Læs mere
Foto: Michael Bothager

Al nuværende samarbejde og dialog med Det Islamiske Trossamfund skal stoppes, hvis trossamfundet ikke inden for en måned tager afstand fra kontroversielle ytringer fra en række imamer, mener et flertal på rådhuset.

Trossamfundet bakker ikke op om de demokratiske værdier, når de ikke tager afstand for en række fremlagte eksempler på ytringer, mener Socialdemokraterne, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Hvis samarbejdet bliver afbrudt vil det blandt andet gå ud over antiradikaliseringsindsatsen. Berlingske har spurgt Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, hvad den samarbejder med Det Islamiske Trossamfund om.

VINK (Viden Inklusion København)

VINK er en indsats under Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen, som arbejder for at styrke inklusion af og dialog med unge, der kan være tiltrukket af ekstreme ideologiske eller religiøse fællesskaber. Blandt andet ved at give adgang til relevant viden, metoder og netværk.

I 2015 har Det Islamiske Trossamfund og deres ungdomsorganisation MUNIDA været repræsenteret i medarbejdernetværket og civilsamfundsgruppen, som hører under VINK.

Medarbejdernetværket består af 44 kommunale og boligsociale medarbejdere samt frivillige fra civilsamfundet, som er i berøring med københavnske unge, der er usat for rekruttering til radikale miljøer. Munida er tilmeldt netværket, men har ikke deltaget i møderne.

Civilsamfundsgruppen giver input til Ekspertgruppens anbefalinger om, hvordan man forebygger radikalisering.

Der bliver inviteret omkring 60 personer til møderne, og her har to medlemmer fra Det Islamiske Trossamfund og Munida deltaget. De har været inviteret på grund af deres funktion i lokalmiljøet og ikke som repræsentanter for Det Islamiske Trossamfund eller Munida.

Københavns Board for Integration og Medborgerskab

Boardet er et rådgivende organ, som skal give sparring og input til Kommunens integrationspolitik fra 2015 til 2018.

Temaerne er beskæftigelse, uddannelse og medborgerskab.

Boardet mødes to gange årligt, og første møde blev afholdt den 28. oktober 2015.

I boardet deltager Det Islamiske Trossamfund sammen med Muslimernes Fællesråd, Københavns Stift, Det Jødiske Samfund i Danmark og det Sikhiske Trossamfund.

Kilde: Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen