Sådan er forældrenes indkomster fordelt på din skole

Siden 2007 er der blevet færre danske skoler, hvor velbemidlede forældres børn møder børn, der kommer fra hjem med lave indkomster. Her kan du – for hver af landets skoler med mindst 100 elever – se, om alle samfundslag er repræsenteret nogenlunde ligeligt på skolen.