Sådan endte Donald Trumps aflyste besøg med at koste Danmark 4.236.723 kroner og 56 øre

Politiet har forgæves anvendt 4.200 arbejdstimer på forberedelser, ligesom Beredskabsstyrelsen, Statsministeriet, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og flere andre myndigheder var i gang med forberedelserne, da præsidenten 21. august aflyste sit besøg. Nu er regningen landet.

US President Donald Trump speaks to the press as he departs the White House in Washington, DC, for his annual visit to Walter Reed National Military Medical Center, on October 4, 2019. - A defiant Trump refused to confirm Friday that he will cooperate with an impeachment investigation in Congress. "I don't know, that's up to the lawyers, " he said at the White House. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP) Fold sammen
Læs mere
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det blev ikke til noget i denne omgang. USAs præsident, Donald Trump, skulle have besøgt Danmark 2. og 3. september, men 21. august, 12 dage før det planlagte besøg, valgte Donald Trump under stor mediebevågenhed at aflyse besøget med henvisning til, at statsminister Mette Frederiksen (S) ikke ville sælge Grønland til USA.

En række danske myndigheder var dog på det tidspunkt gået i gang med at forberede den amerikanske præsidents besøg. Det viser en række aktindsigter, som Berlingske har fået. I alt kommer beløbet op over fire millioner kroner.

Nærmere bestemt 4.236.723,56 kroner.

Politiet: Fire millioner kroner

Langt størstedelen af udgifterne til det aflyste besøg ligger hos politiet. Fra første færd og frem til 21. august, hvor politiet indstillede alle forberedelser til statsbesøget, nåede landets politikredse i alt at bruge fire millioner kroner på arbejdet.

»I forbindelse med udsættelse af statsbesøget har Rigspolitiet opgjort de skønnede udgifter forbundet med det udsatte statsbesøg, der samlet set er estimeret til at udgøre cirka fire millioner kroner,« skriver Rigspolitiets presseenhed til Berlingske.

Beløbet dækker over kompensation til personale som følge af inddragede fridage og annullering af planlagt indkvartering, såvel som en række »mindre driftsudgifter til operativt udstyr og materiel samt medgået tid til planlægning med videre.«

Rigspolitiet bemærker, at estimaterne er behæftet med væsentlig usikkerhed. Politiet har på tværs af alle politikredse anvendt cirka 4.200 arbejdstimer på forberedelserne. Arbejdstimerne alene løber op i cirka 1,7 millioner af de i alt godt fire millioner kroner.

Københavns Politis udgifter udgør »en betydelig andel« af det samlede beløb. Københavns Politi har dog ikke et konkret estimat for beløbet.

Beredskabsstyrelsen: 46.000 kroner

Også Beredskabsstyrelsen nåede at sætte et større arbejde i gang, om end langt fra i samme størrelsesorden som politiets. Beredskabsstyrelsen har ikke opgjort det samlede timeforbrug i forbindelse med planlægningen af det aflyste statsbesøg.

Beredskabsstyrelsen har på Berlingskes foranledning bedt sine enheder vurdere omfanget, og styrelsens bedste bud lyder på 140 arbejdstimer til en samlet værdi af cirka 46.000 kroner.

Også i Vejdirektoratet var hjulene i gang, da præsidenten 21. august aflyste sit besøg.

Vejdirektoratet oplyser i en kortfattet e-mail til Berlingske, at man har brugt i alt 48 arbejdstimer på forberedelserne. Udgiften til timer og rejsetid for de involverede medarbejdere beløber sig til 18.555 kroner, mens udgifterne til ekstra operativt personale beløber sig til 24.671 kroner. I alt 43.226 kroner.

Trafikstyrelsen: 20.000 kroner

I Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen – i daglig tale Trafikstyrelsen – som blandt andet har sikkerhedsopgaver inden for færdselsområdet, jernbane, luftfart og kollektiv trafik, har man brugt cirka 25 arbejdstimer på planlægning af besøget, ikke mindst planlægning af beredskab. Dette beløber sig til 16.000 kroner, når man medregner udgifterne til et aflyst møde, skriver styrelsen.

Trafikstyrelsen har anvendt fire timer på pressearbejde i forbindelse med det aflyste besøg, svarende til cirka 2.500 kroner.

Endelig har styrelsen brugt to timer på at behandle anmeldelsen af den famøse baby-Trump ballon, som også fandt vej til Danmark, hvilket svarer til en omkostning på knap 1.300 kroner.

»Samlet set skønnes det, at styrelsen har haft omkostninger i størrelsesordenen 20.000 kroner. Vi skal gøre opmærksom på, at omkostningsstørrelsen er et estimat, idet der ikke er eksakte registreringer i forhold til styrelsens arbejde i forbindelse med det udskudte besøg,« skriver Trafikstyrelsens presseenhed til Berlingske.

Baby-Trump ballonen kom trods præsidentens aflyste besøg til vejrs over Kongens Nytorv i København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Christian Vilmann.

Statsministeriet: 65.000 kroner – mindst

Hos Naviair, som står for flyveledelsen i Danmark, har man samlet set anvendt cirka 25 arbejdstimer på at forberede besøget. Det svarer til en udgift på cirka 20.000 kroner. Naviar ville i forbindelse med Donald Trumps besøg især være kommet på arbejde, idet Secret Service kræver, at luftrummet over den involverede lufthavn ryddes, når Air Force One lander.

I Statsministeriet ved man ikke, hvor stort et beløb, ministeriet har i alt har anvendt på forberedelserne til besøget. I stedet har Statsministeriet valgt at give aktindsigt i at fakturaestimat, som viser, at ministeriet har brugt mindst 65.000 kroner på IT og tele i forbindelse med det aflyste besøg. Herunder 15.000 kroner på at opsætte en fiberforbindelse og 50.000 kroner på teknisk assistance fra virksomhederne Elsec, Netdesign og Rambøll.

Berlingske har gentaget sin forespørgsel om det samlede beløb, som Statsministeriet har anvendt på det aflyste besøg – ministeriet har dog ikke svaret.

Udenrigsministeriet: 41.305,36 kroner

I Udenrigsministeriet og ved den danske ambassade i Washington har man brugt i alt 41.305,36 kroner.

Pengene er blandt andet gået til forplejning under et startmøde med en »fortrop« fra USA, billeje til besigtigelse af besøgssteder, ambassadørens flyvetur fra København til Washington, gebyr for en afbestilt flybillet og et par taxature.

Udenrigsministeriet har sendt Berlingske en udførlig oversigt over udgifterne i forbindelse med præsident Trumps aflyste besøg. Fold sammen
Læs mere

Transportministeriet: 327,05 kroner

I den mere beskedne ende har jernbanestyrelsen Banedanmark brugt 864,15 kroner på at forberede præsidentens besøg.

»Banedanmark er, i forbindelse med faste møder med politiet, blevet gjort opmærksom på, at en forberedelse til besøget skulle påbegyndes. Banedanmark har på denne baggrund foretaget administrativt arbejde, i form af udarbejdelse af et udkast til en intern vagtplan samt foretaget intern koordinering. Det vurderes, at det samledes tidsforbrug i Banedanmark er under en halv dags arbejde, svarende til 864,15 kroner,« skriver styrelsen.

Hos Transport- og Boligministeriets har departementet ikke afholdt direkte udgifter til forberedelse af præsidentbesøget. Ministeriet estimerer dog, at der samlet er anvendt arbejdstid svarende til en time på »et par telefonsamtaler og et par mails«.

Dette svarer ifølge ministeriet til en udgift på 327,05 kroner.

Intet svar: PET, Forsvaret og kongehuset

Endelig har tre myndigheder af forskellige grunde ikke svaret på Berlingske forespørgsel. Herunder PET, som ikke er underlagt offentlighedsloven, og som ikke ønsker at svare på spørgsmålet.

Berlingske har også spurgt, hvor mange penge kongehuset har brugt på forberedelserne til det aflyste besøg. Det er Statsministeriet, der er ressortministerium for kongehuset, og her har man i stedet for at svare på spørgsmålet »foretaget en søgning i ministeriets elektroniske journalsystem« og har i den forbindelse »ikke identificeret dokumenter eller oplysninger, som er omfattet af din aktindsigtsanmodning«.

Berlingske har også spurgt, hvor mange penge Forsvaret har brugt på forberedelserne til det aflyste besøg. Berlingske har stillet sit spørgsmål 21. august. Samme dag oplyste Forsvarskommandoen, at »sagen er sendt i behandling, hvorfor vi må vende tilbage på et senere tidspunkt med nærmere svar på din henvendelse«.

Berlingske har på ny spurgt Forsvarskommandoen fredag, og Forsvarskommandoens presseenhed skriver: »Vi har ikke glemt din henvendelse, og jeg har noteret, at du skal have opgørelsen tilsendt, når den er klar«.