Så mange unge er overvægtige i din kommune

17,9 pct. af de unge i Region Hovedstaden er overvægtige, når de går ud af skolen. Men der er store forskelle fra kommune til kommune, viser den nye Sundhedsprofil for børn og unge.

17,9 pct. af de unge i Region Hovedstaden er overvægtige, når de går ud af skolen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ernst van Norde

Både nationalt og globalt er overvægt blandt børn og unge et stort folkesundhedsproblem, fordi det kan have en række fysiske og psykologiske konsekvenser på både kort og lang sigt.

F.eks. øger overvægt risikoen for en række sygdomme, blandt andet diabetes, visse kræftformer og hjertekarsygdomme. Overvægt i ungdomsårene øger desuden risikoen for overvægt i voksenlivet.

Blandt de unge i hovedstadsområdet er der 17,9 pct., som er overvægtige eller svært overvægtige, når de forlader skolen, fremgår det af en ny sundhedsprofil, som Region Hovedstaden netop har offentliggjort.

Blandt unge, der er over 16 år ved udskolingsundersøgelsen, er der en forhøjet forekomst af overvægt/svær overvægt, hvis hvis forældre højest har fuldført en uddannelse, der er kortere end en lang videregående uddannelse, hvis den ene eller begge forældre ikke er i erhverv og blandt unge, og hvis forældre er indvandrere eller efterkommere.

Blandt kommunerne i sundhedsprofilen svinger andelen af unge, der er overvægtige/svært overvægtige, mellem 8,2 pct. i Gentofte Kommune og 27,8 pct. i Brøndby Kommune.