Så mange danskere takker nej til digital post

Hidtil er godt 200.000 danskere blevet fritaget for at modtage digital post fra det offentlige fra 1. november, hvor det bliver lovpligtigt. Det er især ældre, der søger om dispensation.

Det er langt fra alle danskere, som omfavner digital post. Siden 1. marts, hvor det blev muligt at søge om fritagelse for digital post, har 202.000 danskere fået deres ønske om fritagelse opfyldt, enten permanent eller midlertidigt. Det viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Camilla Rønde

Fra 1. november er det slut med at modtage fysiske breve fra kommunen, Skat og andre offentlige myndigheder. I stedet vil brevene tikke ind som digital post på Borger.dk eller e-Boks.dk.

Men det er ikke alle, der omfavner den nye, digitale verden. Siden 1. marts, hvor det blev muligt at søge om fritagelse for digital post, har 202.000 danskere fået deres ønske om fritagelse opfyldt, enten permanent eller midlertidigt. Det viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

Og det er der tre hovedårsager til, fortæller chefen for Aarhus Kommunes Borgerservice, Lene Hartig Danielsen:

»Enten har de ikke adgang til en computer eller har aldrig stiftet bekendtskab med en, eller også er det folk, der er kognitiv udfordret, eksempelvis efter en hjerneblødning. Derudover er det borgere, som har problemer med sproget,« siger hun.

»I alle tilfælde lægger vi borgerens oplysninger til grund og fritager dem, hvis de anmoder om det,« fortæller Lene Hartig Danielsen.

Hos Ældre Sagen er man positiv over, at fritagelserne bliver givet til dem, der ønsker det.

»Der er heldigvis ingen af dem, jeg har talt med, som har oplevet noget besvær ved at blive fritaget, så længe de selvfølgelig opfylder kriterierne for det. Det vigtigste for os er, at det er nemt, så de ældre ikke føler sig utrygge,« siger konsulent Ingrid Stokholm Lauridsen fra Ældre Sagen.

I kommunerne er man også særligt opmærksom på oplysningsindsatsen i forhold til teenagerne. Mange af de 15 til 18-årige, som endnu ikke er inde i SU-systemet, har nemlig ikke tidligere haft med de offentlige myndigheder at gøre digitalt, fortæller Lene Hartig Danielsen:

»De unge vil eksempelvis fremover modtage deres bøder fra biblioteket digitalt, og hvis vi ikke gør dem opmærksomme på det digitale skift, er der risiko for, de glemmer det - og dermed også bøderne,« siger hun.

I Digitaliseringsstyrelsen er målsætningen, at 80 procent af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

I slutningen af juni var 2,1 millioner brugere tilmeldt Digital Post. Det stemmer overens med forventningerne, fortæller kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Marianne Sørensen, som peger på nogle af fordelene ved den digitale post:

»I det offentlige har man mulighed for at tilrettelægge arbejdsgangene mere fleksibelt, og man har mulighed for at spare ganske mange penge. Samtidig er fordelen for borgeren, at man kan have alle sine vigtige papirer samlet ét sted,« siger hun.

Kriterierne for at blive fritaget for den digitale post kan være, hvis du ikke har adgang til en computer hjemmet, hvis du har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, er registreret som udrejst af Danmark, er blevet hjemløs, har sproglige vanskeligheder, eller hvis du har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.

Som udgangspunkt får du en midlertidig fritagelse, da nogle af fritagelseskriterierne, såsom sproglige barrierer eller manglende adgang til computer i hjemmet, kan være midlertidige.