Så mange bliver smidt ud af deres hjem

Gennem de seneste måneder af 2009 har boligselskabet KAB registreret en stigning i antallet af udsættelser i forhold til samme periode sidste år.

Lejerne bliver udsat af lejemålet, når huslejen ikke bliver betalt, og der ikke er mulighed for at indgå et frivilligt forlig om betalingen af det skyldige beløb. Boligselskabet KAB administrerer cirka 50.000 boliger i hovedstadsområdet.

Ifølge Domstolsstyrelsens seneste opgørelse er tallet over udsættelser fra private boliger på landsplan også stigende.