S vil styrke det frivillige engagement

Beslutningerne skal tilbage til de selvejende institutioner, og der skal skabes bedre rammer for det frivillige arbejde. Sådan lyder tonerne i et nyt oplæg fra Socialdemokraternes formand, som fastslår, at den offentlige sektor ikke kan stå alene.

Efter en periode med kritik af at være »usynlige« og komme med for få politiske markeringer, er socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt på banen med et politisk udspil, der gør op med myten om, at socialdemokraterne mener, at den offentlige sektor skal klare alle opgaver.<br>Foto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Helle Thorning-Schmidt er imponeret af danskerne og det ansvar, de tager over for hinanden. Frivillige besøgsvenner, natteravne og fodboldtrænere yder en uvurderlig indsats, som er et nødvendigt supplement til den offentlige sektor.

Efter en sommer med historier om »usynlighed« og for få politiske markeringer, er socialdemokraternes formand på banen med et længe forberedt udspil, der gør op med myten om, at socialdemokraterne mener, at den offentlige sektor skal klare alle opgaver.

»I Danmark er der en stærk tradition for frivilligt arbejde og engagement, som vi skal styrke. Jeg taler ikke for, at det frivillige arbejde skal overtage opgaver fra det offentlige, men der er væsentlige problemer, som det offentlige ikke kan løse. Det gælder for eksempel ensomhed. Her bliver jeg imponeret, når jeg hører om besøgsvenner og deres indsats,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Den tredje sektor
Hun mener, at regeringen er i gang med at individualisere ansvaret i det danske samfund. Det har resulteret i manglende visioner på frivillighedsområdet. Ifølge socialdemokraterne er der brug for en samlet strategi for det, de betegner som »den tredje sektor«.

»Socialdemokraterne er ofte blevet set som nogen, der udelukkende er optaget af den offentlige sektor. Vi har ikke sagt tydeligt nok, at samfundet også læner sig op af den merværdi, som kommer fra frivilligt arbejde, selvejende institutioner og sociale virksomheder,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun ønsker, at det skal være slut med hånlige betragtninger om frivillige arbejdere som en slags hattedamer. I stedet skal der skabes nogle bedre rammer for deres engagement. Socialdemokraterne vil blandt andet forpligtige alle kommuner til at udarbejde frivillig-politikker, der redegør for kommunens evne til at samarbejde med og inddrage de frivillige organisationer. Der skal være et formelt samarbejdsforum og en kommunal »frivillighedsbørs«, der kan formidle kontakt mellem ressourcestærke borgere og organisationer.

»På den måde kan vi være med til at styrke nogle fællesskaber i lokalmiljøet. Særligt i en tid, hvor vi taler om manglende sammenhængskraft og integration, er det vigtigt,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Personligt ansvar
Mens socialdemokraternes formand »nærmest bliver helt rørt«, når hun er i kontakt med folk, der yder en indsats for andre, så har regeringen nedsat et ministerudvalg, der skal få danskerne til at tage mere personligt ansvar. Men Helle Thorning-Schmidt kan ikke nikke genkendende til billedet af danske forældre, der stiller store krav til folkeskolen uden selv at påtage sig et ansvar for børnenes lektier. Eller til billedet af pårørende, som kræver smukke plejehjem, men glemmer at besøge deres gamle mor.

»Det er en klassisk fejlslutning, at jo mere fællesskabet tager ansvar for dig, des mindre ansvar påtager du dig selv. Sådan er det ikke. Jeg mener faktisk, at erfaringen viser, at det forholder sig omvendt. Der er jo ikke mindre frivilligt arbejde i Danmark end i andre lande,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Behov for nytænkning
Hvis vi glemmer at bakke op om den frivillige indsats, så går samfundet ifølge S-formanden glip af innovation, nytænkning og engagement. Derfor ærgrer Helle Thorning-Schmidt sig over, at antallet af selvejende institutioner har været på retur siden 80erne.

»Der er sket en halvering i antallet af selvstændige daginstitutioner, så det går virkelig i den forkerte retning. Det er vores indtryk, at regeringen har pålagt institutionerne alt for meget bureaukrati, og at de skal bruge urimeligt lang tid på at søge bevillinger,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun mener, at de selvejende daginstitutioner og fritidshjem er blevet tømt for mange af de beslutninger, der udgjorde deres eksistensberettigelse. Socialdemokraterne er derfor klar til et opgør med de centrale indkøbsaftaler, som også omfatter de selvejende institutioner i mange kommuner.

»Vi er glade for de offentlige børnehaver og fritidshjem. Men også her gælder det, at de selvejende institutioner udgør et vigtigt supplement. Her trives en masse nærvær og engagement, som det offentlige kan lære af,« siger Helle Thorning-Schmidt, og tilføjer;

»Faktisk er det en gammel socialdemokratisk tradition. Vi var med til at skabe nogle af de første selvejende institutioner for børn. Dengang det hed asyler.«