S vil belønne kommuner for tidlige anbringelser af udsatte børn

S vil give kommuner refusion for udgifter til at anbringe udsatte børn uden for hjemmet og afsætte flere midler til at tage sig af problemramte familier, men VKO afviser og kræver i stedet bedre prioritering.

Kommunerne er alt for tilbageholdende med at hjælpe udsatte børn ud af problemramte familier, fordi det simpelthen er for dyrt.

Det mener Socialdemokraterne, der nu direkte vil motivere kommunerne til at foretage flere anbringelser ved at lade staten eller kommunerne i fællesskab refundere en del af udgiften.

Socialordfører Mette Frederiksen (S) vil i særdeleshed belønne kommuner, der griber ind i en tidlig alder.

»Der er en tendens til, at man først griber ind, når børnene er blevet unge kriminelle, og så er det for sent. Jeg forestiller mig en trappeordning, hvor der gives en meget høj refusion til kommuner, der anbringer de udsatte børn, når de er helt små, og en noget mindre refusion i sager, hvor man f.eks. først griber ind i 15-17 års alderen,« siger Mette Frederiksen.

Hun fortæller, at hun hver uge får henvendelser fra sagsbehandlere, kommunalpolitikere, plejefamilier og døgninstitutioner, der fortæller, at kommunerne – fordi det er for dyrt – undlader at anbringe børn, selv når der ligger en klar, faglig anbefaling.

»Jeg har sågar hørt fra biologiske forældre, der ikke magtede opgaven, men alligevel ikke kunne få deres barn anbragt, og et af de mest grelle tilfælde er en sag, hvor mor og barn kommer på et krisecenter, og barnet sendes hjem, selvom der er tale om dokumenteret vold i familien,« siger hun.

Dør på klem
Men i regeringsblokken er det kun de Konservative, der holder døren på klem for refusion.

»For mig er der ingen hellige køer, men jeg har ikke noget belæg for at tro, at kommunerne af økonomiske hensyn fjerner færre børn, end man burde gøre, og vi må have noget fakta på bordet,« siger den konservative socialordfører, Vivi Kier, der i første omgang mener, at det må være op til kommunerne at prioritere bedre.

Og den indstilling deles af socialordfører i Dansk Folkeparti Christian H. Hansen.

»Det kan ikke nytte noget, at kommunerne agerer nærmest ligegyldigt og så regner med, at hvis de bliver ved med det længe nok, så kommer der en pose penge,« siger Christian H. Hansen, der mener, at refusion kan blive »endnu en sovepude«:

»Man kan frygte, at kommunerne så slet ikke vil lave en ordentligt vurdering af sagerne, og så får vi det socialdemokratiske ønskesamfund, hvor det bare drejer sig om at anbringe hurtigst muligt.«

Heller ikke velfærdsminister Karen Jespersen (V) er begejstret for ideen.

»Vi har tidligere haft refusionsordninger, som man gik væk fra, fordi det var meget svært at få til at fungere, uden at nogle kommuner kommer i klemme på den ene eller anden måde. Man skal hellere sætte ind med en forebyggende indsats, så man undgår, at så mange børn skal anbringes.« Det kalder Mette Frederiksen et standardsvar fra Karen Jespersen.

»Hun havde som socialdemokratisk minister ansvaret for de mest udsatte børn i 90erne, og hun har ansvaret i dag, og de har ikke fået det bedre, og måske skulle Karen Jespersen – i stedet for at afvise alle forslag – fortælle os, hvad der så skal ske.«