S vil åbne nye fødeklinikker i hovedstaden

Jordemoderdrevne klinikker på Amager og Bispebjerg hospitaler skal sørge for mere kapacitet til et stigende antal fødsler i Region Hovedstaden, foreslår regionsrådsformand. Læger er skeptiske.

Jordemoderdrevne klinikker på Amager og Bispebjerg hospitaler skal sørge for mere kapacitet til et stigende antal fødsler i Region Hovedstaden, foreslår regionsrådsformand. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Hedegaard

Flere gravide i hovedstadsområdet skal have mulighed for at føde på mindre fødeklinikker med hjælp fra en jordemoder, de kender, og i roligere omgivelser end på de store, travle fødeafdelinger.

Socialdemokraterne i Region Hovedstaden lægger nu op til at åbne to nye jordemoderdrevne fødeklinikker på henholdsvis Amager og Bispebjerg hospitaler for normale fødsler. Det skal ske som led i et to-årigt pilotprojekt og samtidig med, at der nedsættes et udvalg, der skal udvikle »fremtidens fødselstilbud«.

»Vi kan se, at fødselstallet vil fortsætte med at stige med flere tusind ekstra fødsler de kommende år. Det er fantastisk og livsbekræftende, men det kræver også, at vi fra politisk hold tænker os grundigt om. For vi skal både sørge for, at vi har medarbejdere og plads nok til de mange nye fødsler, samtidig med at vi indretter os efter de ønsker, som kvinderne har til deres fødsel,« siger formanden for regionsrådet i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S).

Udspillet kommer, efter at de store fødeafdelinger i regionen på især Rigshospitalet og Hvidovre Hospital presses af et stigende fødselstal og en succesrig, men ressourcekrævende praksis med at igangsætte stadigt flere fødsler.

Det har ført til en hård kritik af arbejdsforholdene og har gjort det svært at tiltrække det fornødne antal medarbejdere. Det har også resulteret i, at flere fødende må omvisiteres til andre hospitaler, ligesom et stigende antal kvinder vælger at føde derhjemme.

Ifølge Sophie Hæstorp Andersen er svaret derfor ikke »at gøre mere af det samme ved at gøre de eksisterende store fødeafdelinger endnu større«.

»Fra socialdemokratisk side vil vi tværtimod gerne prøve at oprette to mindre fødesteder i forbindelse med Bispebjerg og Amager Hospital. Det vil aflaste de eksisterende fødesteder i disse områder, og det vil give både de fødende med ukomplicerede fødsler og personalet en mulighed, som jeg tror, at de efterspørger og i stigende grad vil efterspørge i fremtiden, nemlig at føde i mere rolige omgivelser med en kendt,« siger hun.

I forslaget indgår også, at de to fødeklinikker skal drive en hjemmefødsels-ordning for hele regionen. I dag er det den enkelte fødeafdeling, der skal stille jordemødre til rådighed for kvinder, der ønsker at føde derhjemme, hvilket har skabt problemer med at tilrettelægge arbejdet inde på fødeafdelingerne.

Planerne om at udbygge kapaciteten kommer samtidig med, at indsatsen for at løfte hjælpen til de fødende i øvrigt viser bemærkelsesværdige resultater.

I en ny analyse af fødeområdet fra Region Hovedstaden fremhæves det, at kvaliteten af fødselshjælpen såvel i regionen som i landet som helhed lige frem ligger i »den absolutte top« på de parametre, man internationalt måler hjælpen på.

Det konstateres således, at Danmark i dag ganske enkelt har verdens laveste mødre-dødelighed og gennem de seneste fem år også har opnået »verdens laveste spædbarns-dødelighed og spædbarns-sygelighed«.

Fremskridtene er bl.a. opnået ved en mere offensiv praksis med at sætte fødslen i gang hos kvinder, som går over terminen, for at sikre, at fødslen finder sted, inden den gravide når 42 uger.

Desuden kædes udviklingen sammen med, at der er sket en centralisering med færre, større fødeafdelinger med tilknyttede neonatal-afdelinger.

Blandt føde-læger er der derfor skepsis over for forslaget om at etablere jordemoderdrevne fødeklinikker, som ikke fysisk befinder sig tæt på ekspertisen på de store fødeafdelinger med f.eks. tilhørende neonatal-afdeling.

Professor på Rigshospitalets gynækologiske klinik Øjvind Lidegaard kalder det således »tosset, hvis man bilder sig ind, at tilsvarende resultater vil kunne opnås på fødeklinikker eller ved hjemmefødsler løsrevet fra fødeafdelingerne«.

»Det er normeringerne på fødeafdelingerne som skal op, hvis denne enestående kvalitet skal fastholdes,« siger han.

I Jordemoderforeningen er man mere positive og vurderer, at en klinikløsning kan være god og give kvinderne flere valgmuligheder og samtidig give jordemødre mulighed for at søge ansættelse på andre enheder end de store specialafdelinger.

»Det vil kunne tiltrække og fastholde jordemødre i regionen. Men forholdene på de eksisterende fødeafdelinger skal forbedres samtidig, ellers rejser jordemødre derfra og så er vi lige vidt,« siger formand Lilian Bondo.

Hun peger også på, at man før har haft fødeklinikker i tilknytning til specialafdelingerne i hovedstadsområdet, og at man kan lære af erfaringerne fra dem.

Udspillet skal behandles i regionsrådet forud for regionsvalget til efteråret, og umiddelbart er der opbakning fra Venstre til bestræbelserne på at udbygge kapaciteten på fødeområdet. Partiet vil dog også have, at kvinderne ligeledes skal have mulighed for at føde på en privat fødeklinik, som det er tilfældet i Region Sjælland.

»Vi er indforståede med at gå ind i diskussionerne om pilotprojekter i offentlig regi, men det vil også være en god idé at lægge tilbud om privatklinikker til for at give de fødende en valgmulighed,« siger Martin Geertsen (V).