S-tog til Hillerød må bumle i årevis

De nye og hurtige S-tog får først om fem-syv år tilladelse til at køre 120 km/t på strækningen Lyngby-Hillerød. Sikkerheden på banen er nemlig ikke god nok til så høj en fart.

S-togspassagererne på Nordbanen mellem Hillerød og Lyngby får i de kommende femsyv år ingen glæde af, at DSBs nye og buttede S-tog er i stand til at køre 120 km/t.

Stik imod forventningerne er DSB S-tog tvunget til at udskyde en planlagt rejsetidsforkortelse på adskillige minutter, da sikkerhedsforholdene på strækningen er for ringe. I stedet kommer passagererne som nu til at bumle af sted med op til 90-100 km/t den fart de gamle S-tog lige kunne bankes op på.

Det var ellers meningen, at de nye S-tog skulle øge farten på hele det københavnske S-togsnet, efterhånden som sikkerhedsanlæggene blev opgraderet til en hastighed på 120 km/t. Men Banedanmark har nu opgivet at søge den ansvarlige myndighed, Trafikstyrelsen, om en godkendelse på 120 km/t for den stærkt trafikerede strækning mellem Lyngby og Hillerød.

Årsagen er for en gangs skyld ikke det nedslidte skinnenet, men den kendsgerning, at der på Nordbanen kun findes et forenklet sikkerhedssystem, som kan bremse et tog, der kører forbi et rødt stopsignal. Men i modsætning til de øvrige S-togsstrækninger mangler systemet den overbygning, som overvåger togenes hastighed og nødbremser et tog, der kører for stærkt.

Risikabelt at øge farten
Og i februar 2005 skete der en alvorlig ulykke ved Lyngby, da et holdende S-tog blev påkørt bagfra af et andet S-tog. Sammenstødet var så voldsomt, at 47 kvæstede passagerer måtte til behandling på et hospital.

Selv om Havarikommissionen her to og et halvt år senere endnu ikke har opklaret årsagen til ulykken, er det alligevel vurderingen, at det vil være for risikabelt at øge farten på Nordbanen, så længe der kun findes et forenklet sikkerhedssystem.

»Når der har været en ulykke, går man typisk ind og kigger endnu mere på sikkerheden. Og da der på den strækning er nogle gamle og forenklede anlæg, tror vi ikke på en godkendelse til 120 km/t,« siger sektionschef i Banedanmark Klaus Bergman.

Først når trafikpolitikerne i efteråret 2008 har godkendt en totaludskiftning af signaler og sikkerhedsanlæg i hele landet, kan der lægges en tidsplan for opgradering af Nordbanen. Da anlægget også skal bygges, kommer der derfor til at gå femsyv år, inden S-togene må køre 120 km/t. Og det accepterer ledelsen i DSB S-tog med beklagelse.

»Den reducerede rejsetid skulle allerede nu have været med til at give os flere passagerer på strækningen, men vi har været nødt til at trække passagerstigningen ud af prognoserne igen. Det er ærgerligt,« siger planlægningschef i DSB S-tog Anne Pilegaard.