S: Regeringen forsøger at manipulere med ventetids-problemer

Man løser ikke manglen på sundhedspersonale ved at slå nye streger på et struktur-landkort, mener Flemming Møller Mortensen (S) efter kritik af store ventetids-forskelle i regionerne. Vi kan hjælpe, men regioner mangler fokus på privathospitaler, mener Sundhed Danmark.

Jeg synes, at ministeren udtrykker ringe forståelse for de reelle udfordringer, som er at skaffe sundhedsfagligt personale nok, og det opnår man ikke ved at slå nye streger på et struktur-landkort,” siger Socialdemokratiets sundhedsordfører Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Regeringen går galt i byen og lukker øjnene for de virkelige problemer. Det hér handler om at skaffe personale nok i sundhedsvæsenet. Og det problem løser man ikke ved at lave nye strukturer.

Dét er reaktionen fra Socialdemokratiet, efter at Folketingets sundhedsudvalg er blevet præsenteret for en opgørelse, der viser enorme forskelle mellem regionerne på ventetiderne til en række operationer for bl.a. øre-, næse-, halslidelser.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har brugt forskellene til at underbygge regeringens planer om at styrke patientrettighederne og gennemføre en sundhedsreform, hvor regionerne nedlægges i deres nuværende form med direkte folkevalgte politikere i spidsen.

Men det er et »forsøg på manipulation«. Regeringen lukker øjnene for, at Danmark faktisk overordnet set har historisk lave ventetider, mener sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S).

Han fremhæver, at der er tale om relativt små operationer og få patienter på listen, og at en enkelt kirurg derfor kan være udslagsgivende for, om man har korte eller lange ventelister.

»Vi ved, at nogle bestemte speciallæger virkelig er en mangelvare, og at det derfor er lidt vilkårligt, hvilke regioner der har lange og korte ventetider. Jeg synes, at ministeren udtrykker ringe forståelse for de reelle udfordringer, som er at skaffe sundhedsfagligt personale nok, og det opnår man ikke ved at slå nye streger på et struktur-landkort,« siger Flemming Møller Mortensen.

Uenighed om tal

Opgørelsen fra sundhedsministeriet er et svar til udvalget på et spørgsmål om, hvilke operationstyper der har den største forskel i ventetid mellem regionerne.

Ifølge listen opgøres den gennemsnitlige ventetid på en operation på de små øreknogler f.eks. til 438 dage i Region Sjælland im 2017, mens tallet i Region Nordjylland er 62 dage - en forskel på over ét år.

Når det gjaldt operationer på næseskillevæg, blev ventetiden i Region Syddanmark opgjort til 38 dage, mens den var 152 dage i Region Midtjylland.

Der er dog uenighed om nogle af tallene, der indgår i beregningerne.

Danske Regioner anfægter bl.a. antallet af såkaldte venteforløb, der indgår i opgørelsen. De tal, som regionerne selv har hentet frem for antallet af forløb, er i en række tilfælde betydeligt højere end sundhedsministeriets tal, hvilket også vil påvirke ventetiden, som derfor ikke altid er retvisende, men både kan være højere eller lavere, mener Danske Regioner.

Ligeledes kan man se, at de aktuelle ventetider på f.eks. en operation på næseskillevæg er betydeligt kortere på nogle behandlingssteder, end de var i opgørelsen, og at det derfor må være patienterne selv, der af den ene eller anden grund selv har valgt at vente, vurderes det.

Ifølge sundhedsministeriet er der tale om to forskellige ting, hvor den ene beskriver de »historiske« forløb for de patienter, som er blevet opereret, mens den anden beskriver situationen fremadrettet for patienter, som er på vej ind i et behandlingsforløb.

Socialdemokratiet mener, at pilen under alle omstændigheder peger tilbage på regeringen, som man mener ikke har fået lavet de fornødne aftaler på området.

»Regeringen har et klart ansvar hér for bl.a. at være med til at skaffe det personale, der er nødvendigt for at løse opgaven og få fjernet de flaskehalse, vi ser,« siger Flemming Møller Mortensen.

De private kan hjælpe til

Opgørelsen har også været med til at sætte gang i debatten om brug af private aktører til at håndtere problemer med lange ventetider.

I Danske Patienter er vurderingen, at man nogle steder ikke oplyser tilstrækkeligt om det frie valg til at blive behandlet på privatsygehuse, hvis ventetiderne i det offentlige er for lange.

Med sundhedsreformen lægger regeringen således op til at styrke patientrettighederne, så sygehuset blandt andet skal oplyse patienterne om et konkret alternativt behandlingstilbud, hvis ventetiden på behandling overskrider de 30 dage.

Dét er også oplevelsen blandt privathospitalerne, at regionerne har for lidt fokus på ventetidsproblemerne og mulighederne for at samarbejde med private aktører.

»Det er interessant, at der kan være så store forskelle, som vi ser hér, uden at vi er blevet kontaktet af de afdelinger, der har de lange ventetider. Der er i de fleste regioner meget lidt fokus på at bruge de private. I stedet prøver man primært at løse problemerne ved at flytte tingene rundt mellem de offentlige afdelinger,« siger branchedirektør Jesper Danneris Luthman, Sundhed Danmark, som organiserer danske sundhedsvirksomheder.

Socialdemokratiet er ifølge Flemming Møller Mortensen også med på at gøre brug af privat kapacitet for at bekæmpe lange ventelister, men det gør regionerne også i dag.

»Regionerne skal gøre brug af egne ressourcer, de skal gøre brug af ressourcer på tværs af regionsgrænser, og de skal gøre brug af privathospitalers kapacitet,« siger han.