S klar med velfærdskatalog

Socialdemokraterne lancerede torsdag deres længe ventede velfærdskatalog med 29 velfærdsrettigheder. Forslagene styrker den offentlige sektor.

Foto: Henning Bagger/Scanpix Fold sammen
Læs mere

På partiets sommergruppemøde i Holstebro fastslog S-formand Helle Thorning-Schmidt, at velfærdsrettighederne skal give borgerne en sikkerhed for, hvad de kan regne med.

- Vi siger nu endegyldig farvel til den metode, hvor vi giver et antal milliarder, men efterlader en masse skuffede borgere, som alligevel ikke får det, de havde regnet med. Velfærsrettigheder giver borgerne langt bedre mulighed for at kontrollere deres politikere, end de nogen sinde har haft, siger Helle Thorning-Schmidt.

Hun præsenterede et katalog af punkter, der kommer til at koste et tocifret milliardbeløb. Og det er den offentlige sektor, der styrkes.

Der må max. være tre børn pr. voksen i vuggestuen og i dagplejen, seks børn pr. voksen i børnehaven og gratis mad i alle vuggestuer og børnehaver. Samtidig skal der være pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution - undtagen hvis det handler om pædagogisk udvikling.

På folkeskoleområdet skal der være max. 24 i klasserne, der skal være tilbud om lektiehjælp efter skole, målrettet støtte til elever, der ikke læser ved udgangen af 1. klasse samt målrettet sepecialundervisning, sunde ude- og indearealer og adgang til sund og billig mad på alle skoler.

På sundhedsområdet skal der blandt andet være omgående behandling ved livstruende sygdomme, ret til enestue for døende, ventetiden for telefonisk henvendelse hos lægen må ikke overskride fem minutter, og alle skal have ret til et årligt sundhedstjek.

Ældre skal blandt andet have ret til et bad om dagen, en daglig tur i frisk luft og rengøring en gang om ugen for visiterede.

For socialt udsatte skal der blandt andet være behandlingstilbud og social opfølgning for børn efter ophold på krisecentre, der skal være behandlingsgaranti for stofmisbrugere og botilbud til hjemløse.

Samtidig vil Socialdemokraterne arbejde for, at kommunerne forpligtes til at opstille lokale velfærdsrettigheder for deres borgere. Det skal ske i samarbejde med borgere, frivillige, erhvervsliv, foreninger osv. Desuden skal kommunerne lave velfærdsregnskab en gang om året. Det skal træde i kraft i stedet for en del af de eksisterende rapporteringskrav.