S: Fogh forsøger at købe sig til valgsejr

Trepartsaftale. Socialdemokraterne beskylder statsministeren for at forsøge at købe sig til en valgsejr til efteråret med sit tilbud om flere penge til FTF for at få organisationen med i trepartsaftalen.

Når statsministeren tilbyder pædagoger, lærere og sygeplejerskerne i FTF ekstra 800 millioner for alligevel at få dem med i trepartsaftalen, er det bare for at tage sig godt ud op til et efterårsvalg. Det mener Socialdemokraternes gruppeformand, Carsten Hansen:

»Trepartsaftalen for de ansatte i LO har vist, at de aflad som Anders Fogh har søgt at købe, ikke ændrer generelt på den offentlige sektors behov«, siger Carsten Hansen.

»Der er behov for et ordentligt arbejdsmiljø, behov for flere hænder og behov for et lønløft til de offentligt ansatte. Og det kan befolkningen godt gennemskue. Vi tror, at det næste valg kommer til at handle om hvem der er bedst til at udvikle den offentlige sektor. Men efter seks års forsømmelser af den offentlige sektor og nedskæringer på både voksen- og efteruddannelsen skal fagbevægelsen da tage imod de tilbud, der kommer. Vi er glade for, regeringen overhovedet er vågnet lidt op,« understreger han.

Den retorik forstår Anders Samuelsen fra Ny Alliance ikke. Hans parti kan i tilfælde af et snarligt folketingsvalg blive en faktor i udmøntningen af den færdige kvalitetsreform.

»Noget tyder på at regeringen har besindet sig i forhold til det første udspil,« siger han. »Men det er da vigtigt, at man hele tiden får mulighed for at højne det faglige niveau ikke kun lederne, men også det helt almindelige personale. Det er jo de mennesker, der møder borgerne til daglig. Så selvfølgelig skal de have noget teori. Medarbejderne skal forstå, hvorfor de gør som gør.«

Er det noget, I selv vil tage op?

»Lige nu ligger det ikke i vort eget oplæg til skoleområdet. Men på sigt skal de offentlige erhverv helt klart have generobret deres prestige,« slutter Anders Samuelsen.