Rygeloven

Den 15. august 2012 træder følgende stramninger af rygeloven i kraft:

Urtecigaretter med eksempelvis mynte eller menthol omfattes af reglerne om passiv rygning.

Der må ikke længere ryges på enkeltmandskontorer.

Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Obligatorisk skiltning på rygerum og rygekabiner, hvor der informeres om, at luften uden for disse kan være sundhedsskadelig. Skilte leveres af myndighederne.

Rygeforbud inden- og udenfor på blandt andet opholdssteder og børneinstitutioner, der fortrinsvist har optaget børn og unge under 18 år. Hermed hæves aldersgrænsen fra 16 år til 18 år.

For anbringelsessteder målrettet børn og unge under 18 år, der også fungerer som bolig for de unge, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger udendørs på institutionens område. De ansatte må ikke ryge, med mindre det sker i en tjenestebolig, og der ingen unge er til stede.

For sikrede afdelinger på døgninstitutioner og delvis lukkede døgninstitutioner, der også fungerer som bolig for unge under 18 år, kan det besluttes, at det er tilladt, at de unge ryger i rygerum, på deres egne værelser og udendørs på institutionens område. De ansatte må ikke ryge, med mindre det sker i en tjenestebolig og der ingen unge er til stede.

Kilde: Dansk Erhverv