Ros til fremskridt i naturfag

Det er godt, at danske skolelever er kommet væk fra den tunge ende i naturfag, men der er stadig rum for forbedringer, lyder reaktionerne fra en stribe organisationer.

”Det er godt at se at vi er kommet væk fra den tunge ende i naturfag.”

Sådan lyder reaktionen fra formanden for forældreorganisationen Skole & Samfund Thomas Damkjær Petersen i kølvandet på den netop offentliggjorte PISA-undersøgelse.

Han hæfter sig også ved, at der er sket forbedringer i læsning og matematik, om end i mere beskeden målestok, ligesom der er et potentiale for yderligere forbedringer ved i endnu højere grad at involvere forældrene.

”En udvikling af samarbejdet mellem skole og hjem om børnenes læring kræver ikke store økonomiske ressourcer, men vil uden tvivl løfte elevernes præstationer,” siger han.

I Kommunernes Landsforening (KL) fremhæver man også, at der er sket fremskridt i naturfagene, men bebuder også, at der stadig er behov for at skærpe elevernes interesser for faget.

”KL vil derfor arbejde for, at naturfagene bliver revitaliseret, så fagene i højere grad tænkes sammen og tager udgangspunkt i de unges interesser. Vi ved, at de unge tænder på mad, muskler og motion, og derfor vil det være oplagt at tænke fysik, kemi, geografi, biologi, idræt og hjemkundskab sammen i en ny helhed, så undervisningen kan bygge på de unges engagement,” siger Henrik Larsen, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Dansk Industri konstaterer, at vi er kommet et ” lille skridt i den rigtige retning, men at der desværre stadig er langt til top 10”.

”Det er skuffende, at Danmark ikke har rykket på matematik og læsning, og for de tosprogede i naturfag er der særligt store udfordringer. De danske resultater afspejler tydeligvis ikke, hvor mange ressourcer vi faktisk bruger på uddannelse,” siger forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof, DI.

Danmarks Lærerforening peger også på at Danmark har taget et stort spring fremad i naturfagene. I matematik tilhører vi fortsat eliten blandt OECD-landene. Og danske elever på 15 år læser i gennemsnit som eleverne i de andre OECD-lande, lyder analysen fra lærerne.

Foreningen fremdrager endvidere den kritik, som forskere fra flere lande har rettet mod PISA og den manglende åbenhed omkring undersøgelsen.

”Lad os glemme alt snak om højdespringere og målet om at være klassens duks i PISA. Lad os i stedet gå i dialog om, hvordan vi gør folkeskolen endnu bedre. Også for de elever, der i dag ikke klarer sig så godt,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.