ROJ TVs skæbne er uvis

Den kurdiske TV-station vil i Højesteret, men Procesbevillingsnævnets endelige afgørelse kan gå begge veje, vurderer en juraprofessor.

Det er ikke på forhånd givet, at ROJ TV får lov til at komme for Højesteret.

Den kurdiske TV-station vil have sin sag behandlet i landets øverste retsindstans, efter at Østre Landsret i sidste uge skærpede byrettens dom ved indtil videre at fratage ROJ TVs sendetilladelse i Danmark og tildele stationen og selskabet bag, Mesopotamia Broadcast, bøder på hver fem millioner kroner.

For at få bragt en sag for Højesteret, kræver det, at Procesbevillingsnævnet vurderer, at sagen er principiel, men det er langt fra sikkert i ROJ TVs tilfælde, mener professor i strafferet og straffeproces ved Aarhus Universitet, Gorm Toftegaard Nielsen.

»Spørgsmålet er, hvor sandsynligt det er, at der vil komme noget i fremtiden, der ligner det her,« siger Gorm Toftegaard Nielsen uden selv at have et bud på Procesbevillingsnævnets endelige afgørelse.

»Men jeg vil sige, at det er ikke den sag, hvor der er det største behov for, at landsretterne får en vejledning med henblik på at behandle de næste 50 sager. Men man kan sige, at sagen har nogle implikationer til terror, som er et meget hot emne. Den har også nogle implikationer til ytringsfrihed, og det er i et demokratisk samfund nogle meget principielle spørgsmål,« siger Gorm Toftegaard Nielsen.

Juraprofessoren mener dog, at sandsynligheden for, at sagen ender i Højesteret kan være en smule større end det modsatte udfald. Han peger på, at Højesteret har behandlet »en stribe markante sager« i de seneste ti år - eksempelvis sagen om Irak-krigen, der i 2010 endte med, at Højesteret afviste en gruppe borgere, der ville sagsøge tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) for brud på grundloven.

På samme måde er sagen om ROJ TV ligeledes markant, mener Gorm Toftegaard Nielsen.

ROJ TV og Mesopotamia Broadcast blev i sidste uge dømt i Østre Landsret for at have fungeret som talerør for kurdiske PKK, der er på EUs terrorliste. ROJ TV har ifølge retten kommet med opfordringer til at deltage i terroraktioner og om at tilslutte sig PKKs kamp mod Tyrkiet.

De to selskaber kalder dommen et brud på ytringsfriheden og stiller sig uforstående over for, at Østre Landsret foreløbig har frataget ROJ TVs sendetilladelse, da radio- og TV-nævnet ved flere lejligheder ikke har fundet grund til at lukke ned for sendesignalet i København.