ROJ TV må ikke længere sende fra Danmark

ARKIVFOTO. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Østre Landsret afsagde onsdag dom over ROJ TV og Mesopotamia Broadcast. Den lød på 50 dagbøder a 100.000 kroner til hver af parterne samt foreløbig fratagelse af retten til at sende TV.

Sagen mod ROJ TV og selskabet bag Mesopotamia Broadcast har været en langstrakt affære siden en politianmeldelse i 2005, en tiltale i 2010, 29 retsdage i efteråret 2011, dom i 2012 og nu ankesagen i Østre Landsret.

I 2005 anmeldte den tyrkiske ambassade i København ROJ TV for overtrædelse af terrorlovgivningen, og efter en fem år lang politiefterforskning rejste Rigsadvokaten i august 2010 tiltale mod ROJ TV.

Efter anklagemyndighedens opfattelse havde en række af de TV-programmer og –indslag, som blev sendt på ROJ TV, karakter af propagandavirksomhed til støtte for Kurdistans Arbejderparti (PKK), som anklagemyndigheden anser for at være en terrorgruppe, ligesom det er i tilfældet i blandt andet EU og USA.

Ved domsafsigelsen i januar 2012 slog byretten fast, at den kurdiske oprørsgruppe PKK er en terrorgruppe. ROJ TV blev dømt for at være finansieret og kontrolleret af PKK og for at udøve propaganda for den forbudte kurdiske terrorgruppe. Desuden blev de to selskaber ROJ TV og Mesopotamia Broadcast idømt en bøde på i alt 5,2 millioner kroner.

Samtidig afslog dommeren dog at inddrage stationens sendetilladelse med henvisning til manglende juridisk grundlag, idet det kun er en beslutning, som radio- og TV-nævnet kan træffe.

Allerede inden domsafsigelsen havde radio- og TV-nævnet tre gange undersøgt, hvorvidt ROJ TV i deres udsendelser tilskyndede til had og terror, men alle tre gange havde nævnet ikke fundet grund til at lukke ned for sendesignalet i København. Efter byrettens dom indledte nævnet en ny tilsynssag mod Mesopotamia Broadcasts, der blandt andet førte til, at ROJ TV fik inddraget registreringstilladelsen i to måneder. Begrundelse; at selskabet ikke opfyldte kravet om sende programoversigter og en kopi af programmer fra tre måneders sendeflade til Nævnet.

I dag sender ROJ TV med lav produktion og kun via internettet, står der på Mesopotamia Broadcasts hjemmeside.

I sidste uge rejste Rigsadvokaten tiltale mod 11 mænd i den mest omfattende straffesag om terrorfinansiering herhjemme. Ifølge anklageskriftet har gruppen over en årrække været ansvarlige for indsamlinger i Danmark til PKK, mens fire af de tiltalte yderligere har været involveret i formidling af penge fra indsamlinger i andre europæiske lande.

Tiltalen om terrorfinansiering er uløseligt koblet til dagens sag i Østre Landsret, hvor dele af beviserne i sagen allerede har været fremlagt i byretten og i sagen mod ROJ TV. Derfor følger statsadvokat Lise-Lotte Nilas også dagens afgørelse i Øste Landsret, har hun tidligere udtalt.

»Vores opfattelse er, at sagen er uafhængig af ROJ TV-sagen, men vi vil naturligvis vurdere, om udfaldet kan have nogen betydning i denne sag. Der er efterforskningsmateriale, der udspringer af ROJ TV-sagen, men i denne sag skal byretten løfte en selvstændig bevisbyrde. Men spørgsmålet om, hvorvidt PKK er en terrororganisation, vil være parallelt i de to sager,« sagde Lise-Lotte Nilas.

Alle tiltalte nægter sig skyldige i sagen om terrorfinansiering, der bliver indledt i efteråret foran et nævningeting i Københavns Byret.

DOKUMENTATION: Se hele dommen her

Web-tv: ROJ TV: Vi er meget skuffet