ROJ TV kan sende videre i årevis

Den langstrakte terrorsag mod ROJ TV er ved at være ved vejs ende. Men selv om tv-stationen bliver dømt kan ankesager forlænge ROJ TV's signal fra Danmark i årevis.

Elmquist
Forsvarer Bjørn Elmquist tordner mod anklagemyndigheden i sagen mod ROJ TV. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Fremmødet til proceduren fra forsvarer Bjørn Elmquist i dag vidner om forskellen i sympatien for henholdvis forsvarets og anklagemyndighedens sag i terrorsagen mod kurdiske ROJ TV.

For mens de to anklagere i sidste uge procederede for en halvtom retssal er tilhørerpladserne i dag fyldt til bristepunktet og vidner om den store sympati, som ROJ TV nyder blandt især herboende kurdere.

Det er en uhyre langstrakt affære, der i dag når en foreløbig milepæl efter en politianmeldelse i 2005, en tiltale i 2010, 29 retsdage i efteråret 2011 og en forventet dom i 2012. Men alt tyder på, at den kommer til at fortsætte i årevis endnu.

Det er den første terrorsag mod en tv-station, og sagens principielle karakter betyder, at enten forsvarer eller anklager formentlig vil anke dommen.

Det kan betyde, at selvom ROJ TV bliver dømt og får frataget sendetilladelsen, så kan den kurdiske tv-station sende videre fra hjertet af København i årevis. Det skyldes, at Bjørn Elmquist, der først og fremmest kræver frifindelse af tv-stationen, derudover har krævet, at en eventuel dom først får virkning, når den er endelig.

Hvis dommeren tager det til følge, kan det betyde, at en dom først får virkning, når alle eventuelle ankesager er afsluttet. Hvis ROJ TV-sagen ender helt i Højesteret, så kan det betyde mange år endnu i retssalene for ROJ TV, mens signalet fra København kan fortsætte.

Onsdagens retsmøde er startet med en længere forelæsning fra Bjørn Elmquist om retsprincipperne i de danske domstole, hvor ROJ TV-forsvaren ridser det juridiske grundlag op for terrorsagen, som han ser det.

Elmquist: Sagen er politisk

En del af anklagemyndighedens sag hviler blandt andet på oplysninger fra Belgien, hvor ROJ TV reelt bliver styret fra. For mens sendetilladelsen i København administreres af et lille kontor, så bliver udsendelserne på ROJ TV tilrettelagt og styret fra selskabet ROJ NV i Belgien.

Men den del af sagen mener Elmquist skal afvises, idet det kun har relevans hvad de danske ansatte i ROJ TV har lavet. Hvilket i denne sag betyder tidligere direktør Manouchehr Zonoozi, tidligere bestyrelsesformand Henrik Winkel og nuværende direktør Imdat Yilmaz, mener Elmquist.

Samtidig kommer Elmquist i sin procedure ind på det forhold, at sagen er anmeldt af en fremmed magt, idet det var den tyrkiske ambassade i København, der i sommeren 2005 anmeldte ROJ TV til politiet.

Elmquist mener, at den danske stat og de to anklagere har været for tæt på de tyrkiske myndigheder i løbet af sagen, og at sagen mod ROJ TV er et udtryk for en slags storpolitisk komplot mod tv-stationen, hvor Danmark vil stille Nato-partneren Tyrkiet tilpas for at få tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen udnævnt til Nato-generalsekretær.

"Det turde være indlysende at betegne straffesagen mod ROJ TV som politisk," siger Elmquist og peger på, at sagen - ifølge ham - drejer sig om ytringsfrihed.

"Kan vi som retssamfund håndtere en så politisk inficeret sag med et så intenst pres? Derfor er det danske retssystem til eksamen i dag," mener Elmquist, der også brugte en del af formiddagen på at angribe troværdigheden hos politiets kronvidne, tidligere direktør Manouchehr Zonoozi:

"Zonoozi er et kapitel for sig. Han forsøgte at fylde os med løgn i retten. Ham kan vi ikke tro ret meget på," tordnede Elmquist om den tidligere direktør, der i dag lever under politibeskyttelse.

Det meste af onsdagen vil fortsætte med proceduren fra Elmquist, mens anklagemyndigheden i eftermiddag får lejlighed til at komme en replik inden Elmquist får sidste ord. Dommen ventes i januar.