Rønn genåbner gamle sager

Ægtepar, der på grund af de danske udlændingemyndigheders restriktive fortolkning af EU-retten måske har fået et fejlagtigt afslag på familiesammenføring, vil nu blive tilbudt en ny vurdering.

Integrationsministeren har besluttet, at alle ægtepar, der kan have fået en fejlagtig afgørelse, skal have tilbudt en ny gennemgang af deres sag. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anders Debel Hansen

Udlændingeservice erklærer sig nu parat til at genoptage en række sager, hvor danske statsborgere er blevet nægtet familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle efter de særlige EU-regler.

Flere domme fra EF-Domstolen har påvist, at de danske myndigheders fortolkning af EU-retten har været for restriktiv i perioden 2002-2008, og efter sommerens debat om Udlændingeservices håndtering af reglerne har integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) nu besluttet, at alle ægtepar, der kan have fået en fejlagtig afgørelse, skal have tilbudt en ny gennemgang af deres sag.

»I forbindelse med Metock-dommen og den megen snak om det her område har jeg været meget optaget af, hvad der egentlig lå i de her sager, og når nu vi har sagerne fremme, så er det relativt let at gennemgå dem og finde de sager frem, hvor der eventuelt kan være grundlag for en anderledes afgørelse,« siger Birthe Rønn Hornbech.

Hidtil har udlændingemyndighederne afvist at tage sagerne op af egen drift, men i stedet opfordret folk, der føler sig fejlagtigt behandlet, til selv at henvende sig.

Ministeren afviser, at hun på nogen måde skulle have følt sig presset til at ændre praksis, men ikke desto mindre er beslutningen truffet, efter at Ombudsmanden i december påbegyndte en undersøgelse af netop denne problematik, og ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen erklærer sig yderst tilfreds.

»Det er absolut rimeligt, at myndighederne gennemgår sagerne igen i lyset af den ændrede praksis. Udlændingemyndighederne kan nemt finde sagerne frem igen, og det er det rigtige at gøre,« siger han.

Der er i perioden siden 2002 blot givet 50 afslag, og ministeriet ved endnu ikke, hvor mange af disse sager det bliver aktuelt at genoptage, men i oppositionen bliver meldingen modtaget med glæde.

»Det kan jeg kun tage hatten af for. Vi vil selvfølgelig nøje følge, i hvor høj grad den fejlagtige fortolkning af reglerne har haft betydning for de afslag, der er givet, og jeg synes, det er et helt rimeligt og fornuftigt skridt at tage,« siger den radikale næstformand, Morten Østergaard.

Fantastisk
Og i Ægteskab Uden Grænser, der vejleder danskere, der ønsker at benytte EU-reglerne, er bestyrelsesmedlem og jurist Line Bøgsted både overrasket og glad.

»Ved tidligere praksisændringer har de jo nægtet at genoptage gamle sager, så det er meget usædvanligt, og det sparer os for en masse arbejde. Vi har nemlig længe ønsket, dels at få fat i par, der har fået en forkert vejledning i Udlændingeservice, men også par, der har fået en forkert afgørelse, men det sidste kræver et kæmpe detektivarbejde. Hvis ministeriet nu selv finder sagerne frem, vil det være fantastisk,« siger hun.