Rødovre vil som første kommune tilbyde ældre et dagligt bad

Rødovre Kommune vil tilbyde ældre i hjemmeplejen et dagligt bad som den første kommune i landet. I dag tilbydes de ældre i kommunen som udgangspunkt et bad om ugen.

Frem mod kommunalvalget i 2017 var der blandt andet fokus på, at flere klienter i hjemmeplejen oplever skiftende hjemmehjælpere. Her er det Lene, der blandt andet skal have hjælp til at tage støttestrømper af og på. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Peter Helles Eriksen

De ældre brugere af hjemmeplejen i Rødovre Kommune, der denne sommer har svedt i varmen og drømt om mere end ét ugentligt bad, kan glæde sig.

Et flertal i kommunalbestyrelsen vil tilbyde alle ældre i hjemmeplejen et dagligt bad. Det fortæller borgmester Erik Nielsen (S).

»Når man er gammel og ikke selv kan klare at komme i bad, må vi vise de ældre den værdighed, at de kan få et dagligt bad, hvis de ønsker det,« siger han.

Det er Socialdemokratiet i Rødovre, der har besluttet at stemme for forslaget under budgetforhandlingerne for 2019. Partiet har 11 mandater i byrådet og kan dermed alene mønstre et flertal for forslaget.

I øjeblikket får de ældre i kommunens hjemmepleje som udgangspunkt tilbudt ét ugentligt bad, ligesom det er tilfældet i mange andre kommuner.

Ældresagen jubler

Ældresagen lavede en undersøgelse af antal bade til ældre i hjemmeplejen op til kommunalvalget i 2017. En del kommuner svarede ikke, mens 26 kommuner svarede, at de tilbyder ét ugentligt bad. To kommuner, Gribskov og Odsherred, tilbyder op til fem bade om ugen, som var det højeste antal, der blev oplyst.

Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældresagen

»Det er fremragende, at man nu giver den enkelte ældre mulighed for et bad om dagen.«


»Det er fremragende, at man nu giver den enkelte ældre mulighed for et bad om dagen,« siger seniorkonsulent i Ældresagen Per Tostenæs.

Ældresagen ser tilbuddet om et dagligt bad som et væsentligt fremskridt. Men der er behov for flere fremskridt, hvis ældres værdighed skal sikres. For eksempel er det vigtigt, at ældre mødes stabilt af de samme hjemmehjælpere, så der kan dannes gode relationer.

»Ældre har meget forskellige behov, og det er vigtigt, at man tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det psykiske velbefindende er også en vigtig del af borgerens trivsel,« siger Per Tostenæs.

Flere borgere i kommunen

Borgmester Erik Nielsen fortæller, at han har tænkt over at øge tilbuddet om bad til de ældre borgere særligt hen over den rekordvarme sommer.

Erik Nielsen, borgmester

»Det går ikke, at vi har 85-årige, der sidder i sommervarmen og sveder og ikke kan komme i bad. Jeg har i flere år tænkt over, hvordan jeg selv ville have det, hvis jeg sad der.«


»Det går ikke, at vi har 85-årige, der sidder i sommervarmen og sveder og ikke kan komme i bad. Jeg har i flere år tænkt over, hvordan jeg selv ville have det, hvis jeg sad der,« siger han.

Forslaget præsenteres og vedtages netop nu af flere årsager.

»Vi har tænkt over det i flere år. Men sidste år var det valgår, og der kan man ikke komme med sådan noget, for så lyder det fra politiske modstandere, at det bare er strategisk på grund af valget. Derfor er det godt at komme med i år, og det passer med økonomien i forhold til den vækstposition, vi ser,« siger han og henviser til, at Rødovre er en vækstkommune, hvor flere borgere flytter til.

»Det betyder, at vi kan investere i flere daginstitutioner og i ældreplejen. Folk bliver ældre og ældre, og de får brug for mere pleje, når de bliver ældre. Man kan godt være klar i hovedet, men måske ikke kunne klare sig med lemmerne. Der er det vigtigt, at vi sikrer ældre værdighed i hverdagen,« siger borgmesteren.

Socialdemokratiet sætter fire millioner kroner af på næste års budget til, at kommunens ældre kan komme oftere i bad fra 1. januar 2019.